1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kondolencia KSS Veľvyslanectvu Kubánskej republiky

Jej excelencia,
veľvyslankyňa Kubánskej republiky,
pani Loipa Sánchez Lorenzo,

dovoľte mi, aby som Vám, a prostredníctvom  Vás, celému ľudu Kubánskej republiky vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť nad stratou legendárneho vodcu kubánskej socialistickej revolúcie Fidela Castra.


Komunistická strana Slovenska prijala s hlbokým zármutkom správu o smrti človeka, symbolizujúceho neúnavný, permanentný boj za udržanie svetového mieru a za dôstojný život jednoduchého pracujúceho človeka.
Odišiel vodca, politik, štátnik, človek, ktorý podriadil celý svoj osobný život, záujmom a potrebám kubánskemu ľudu, komunistickej strane a svetovému revolučnému hnutiu. Bol vzorom a autoritou pokrokového revolucionára svetového formátu a takým ostane aj pre nás – komunistov.
Sme hrdí na to, že počas svojho života navštívil aj Slovensko a našim občanom sa snažil vlievať odvahu bojovať za svoje práva, za mier a za slobodu.
Meno Fidela Castra sa stalo symbolom slobody nie len pre Kubu, ale symbolom boja za mier v celej epoche novodobých dejín. Fidel Castro je a zostane aj naďalej vzorom a inšpiráciou v boji za spravodlivosť, za slobodu a mier nielen pre nás, komunistov, ale pre všetkých pokrokových revolucionárov celého sveta.
Česť jeho pamiatke.


PhDr. Jozef Hrdlička
Komunistická strana Slovenska
predseda

V Bratislave, 26.11.2016