1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vyjadrenie predsedu KSS k voľbám prezidenta v USA

Voľby v krajinách kapitalistického sveta, ktoré oni samé, považujú za vrchol demokracie, boli vždy len akýmsi divadlom, na zakrytie podstaty a toho, kto v krajine drží moc a kto určuje jej ďalšie smerovanie.

 

V USA je tento „cirkus“ okolo volieb ešte veľkolepejším „divadlom“, pretože v tom majú tradíciu a preto, že chcú svetu ukázať svoju s nikým „neporovnateľnú” slobodu a demokraciu, aj keď opak môže byt pravdou.

 

Ale politiku USA neurčujú jej občania. Tak isto, ako ju neurčuje ani prezident krajiny. Tu určujú mocní – finančníci, oligarchovia, majitelia vojensko-priemyselných komplexov a nadnárodné korporácie. Oni rozhodujú a tvrdo presadzujú svoje záujmy, potreby a predstavy o politike, ktorá prinesie to, čo očakávajú predovšetkým oni. Teda ďalšie zisky, kapitál a moc, alebo čokoľvek, čo si zaumienia.

 

Vychádzajúc z histórie a doterajšej skúsenosti, sa pravdepodobne nič zásadné nezmení, ani voľbou nového prezidenta. Politika USA má svoje priority vopred určené a tie sa bude snažiť uskutočňovať aj naďalej. Môže sa zmeniť rétorika prezidenta a jeho spolupracovníkov, môžu sa zmeniť niektoré formy a metódy postupu pri dosahovaní ich cieľov. Avšak ich hlavne ciele zostávajú nemenné.

Je nepochybné, ze zbrojárske firmy sa budú snažiť vyrábať a predávať stále viac zbraní. Ťažobné spoločnosti sa budú snažiť naďalej presadzovať v krajinách, kde sú zdroje ropy a iných surovín, ovládať ich a diktovať ceny celému svetu. I stavebné, konštrukčné a iné firmy budú chcieť, aby ich „biznis“ fungoval v hociktorom kúte sveta a za akýchkoľvek podmienok, ak je to výhodne. Trebárs aj tam, kde ich vojska rozpútajú vojnový konflikt a oni potom budú „budovať a obnovovať“.

 

Toto je skutočná podstata americkej politiky už niekoľko desaťročí, aj keď niektorí hovoria o storočiach. Prečo by sa práve teraz, po týchto voľbách, malo niečo zásadne zmeniť? „Mierotvorca” Obama dostal Nobelovu cenu mieru a koľko ozbrojených agresií či konfliktov živil, či rozpútal? Áno, výsledok volieb v USA by sme z niektorých aspektov mohli hodnotiť ako určitý posun k lepšiemu, ale určite to nebol veľký zápas dobra so zlom. Lebo charakter a podstata kapitálom ovládanej spoločnosti, sa tým vôbec nezmenila. Cesta, od protestného hlasu „virtuálnej demokracie”, ku konštruktívnej budúcnosti bez vojen a vykorisťovania, bude ešte veľmi dlhá a náročná. Potrvá dovtedy, kým väčšina nepochopí, že v skutočnosti už o ničom nerozhoduje a je iba prostriedkom k moci a bohatstvu, pre „vyvolených“...

 

Jozef Hrdlička,

predseda KSS