1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS proti požiadavkám politických väzňov

2016-07-25 Jozef Hrdlička, predseda KSS

Komunistická strana Slovenska pozorne vníma  iniciatívu  Politických väzňov – Zväzu protikomunistického odboja, aby sa súčasťou vzdelávacieho procesu stali aj povinné návštevy  pamätných miest na údajné zločiny komunistického režimu a zriadilo sa múzeum zločinov komunizmu.
V liste adresovanom predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, v ktorom sa s uvedeným naňho obrátil predseda politických väzňov Ján Litecký Šveda sa okrem iného uvádza, že cieľom takejto iniciatívy je „aby naše deti vedeli, aké nešťastie pre celú slovenskú spoločnosť priniesol 40 – ročný komunistický režim.“
Komunistická strana Slovenska vníma uvedenú požiadavku politických väzňov ako ďalší akt prekrúcania a falzifikácie našich  dejín a snahu absolútne negovať celý vývoj v Československu po roku 1945 a v súčasnosti šíriť strach z antikapitalistických koncepcií vývoja spoločnosti. KSS zastáva názor, že vývoj v našej povojnovej spoločnosti je potrebné vnímať v celom kontexte rôznych vplyvov a okolností, ktoré ho determinovali.  Chyby i tragédie je potrebné pomenovať i odsúdiť, avšak KSS  zásadne odmieta všetky snahy prostredníctvom nich  devalvovať a kriminalizovať  hodnoty   československého vývoja po roku 1945. Naše deti by sa skutočne mali konečne dozvedieť pravdu o socializme a komunistoch, o  ich víziách, obetiach, úspechoch, ale i omyloch a prehrách.
Celý vývoj na Slovensku po novembri 1989 ako aj vývoj v globálnom meradle dokazuje zločinnosť a nehumánnosť neoliberálneho kapitalizmu a s tým súvisiacu a prehlbujúcu sa krízu ženúcu ľudstvo do vojnových konfliktov.
Socializmus 20. storočia v žiadnom prípade nebol ľudským nešťastím a dnes ho možno vnímať ako   vážnu inšpiráciu pre súčasnosť i  budúcnosť.
Komunistická strana Slovenska doterajšie vyjadrenia predsedu NR SR Andreja Danka  k uvedenej téme  vníma ako nepremyslené  a unáhlené. Akceptovanie   a podpora požiadaviek Politických väzňov by znamenali ďalšie deformovanie výkladu našich moderných dejín, ako aj tunelovanie  pamäte nášho národa. Rovnako tak by  prispeli k prehlbovaniu traumatizácie našej spoločnosti.
V Bratislave 25. júla 2016
Jozef Hrdlička,
predseda KSS
.