1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Maďarské referendum - ďalší dôkaz o podstate súčasnej „demokracie“

2016-10-04
.xxxxxV nedeľu 2. októbra 2016 sa v Maďarsku uskutočnilo referendum o utečeneckých kvótach. Referendová otázka znela: "Ste za to, aby EÚ mohla aj bez súhlasu maďarského parlamentu stanoviť povinné presídlenie nemaďarských občanov do Maďarska?" Referenda sa zúčastnilo 43,9 % oprávnených voličov a po odpočítaní takmer 4% neplatných hlasov možno hovoriť o účasti 40,1% voličov. Hlasovanie bolo podľa maďarských zákonov, ktoré kvótu platnosti stanovujú na viac ako 50% neplatné. Z celkového počtu platných hlasov sa drvivá väčšina voličov vyjadrila proti povinnému prerozdeľovaniu utečencov v EÚ.
.
xxxxxSamotná nízka účasť maďarských voličov v referende rovnako ako neplatné referendá v podmienkach Slovenska ale aj ďalších krajinách naznačujú, že mýtus o „priamej demokracii v podmienkach kapitalizmu“ nefunguje a to predovšetkým preto, že hlavný smer vždy udávajú elity – kapitál a len o „podružných“ veciach „pompézne“ rozhoduje občan. Veď aj neúčasť ostatnej časti obyvateľov Maďarska v referende svedčí o tom, že ľudia sa nechali zmanipulovať a zneistiť médiami, ktoré patria predstaviteľom najbohatšej vrstvy, a zahraničným vlastníkom. Rozprávke o tzv. demokracii už uverilo množstvo ľudí, ktorí sa teraz cítia sklamaní a oklamaní. Nepochopili však podstatu dnešného politického systému, dnešnej parlamentnej demokracie. Nech by maďarské referendum a akékoľvek iné dôležité referendum dopadlo akokoľvek, ničím a nikým neregulovaný kapitál si vždy presadí svoje záujmy. Toto neplatí len pre nedávne referendum v Maďarsku ale pre všetky možné referendá konané v podmienkach súčasnej parlamentnej demokracie Slovensko nevynímajúc.
.
xxxxxUvedené potvrdzuje aj tzv. britské referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, ktoré síce bolo platné avšak realizácia rozsahu jeho záverov je otázna.
.
xxxxxJe potrebné si uvedomiť, že súčasná „demokracia“ nie je o slobodnom prejave a slobodných rozhodnutiach občanov ale o vôli ekonomických elít, ktorá je presadzovaná predovšetkým prostredníctvom moci peňazí, mediálneho vplyvu a rôznych psychologických útokov na ľudské vedomie.
.
xxxxKomunistická strana Slovenska
.
xxxx4. októbra 2016
.