1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Európska únia nemôže „prekročiť svoj tieň“...

2016-09-18 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxOkolo samitu EÚ v Bratislave, ktorý sa konal 16.septembra tohto roku, bolo na Slovensku veľa „mediálneho šumu“ a „politického divadielka“. Nič nenasvedčovalo tomu, že by na programe dňa boli nejaké prelomové zmeny, zásadne zlomy či nebodaj návrhy našej vlády a parlamentu na zmenu konania EÚ a hlavne jej riadiacich /dobre platených orgánov/. Napriek tomu média i politici „si užívali“ v prezentovaní „svojich“ názorov na danú udalosť.
yyyyyÁno, Slovensko sa prezentovalo pred Európou i svetom v schopnosti zorganizovať aj významnú politickú akciu, za účasti najvyšších predstaviteľov vlád krajín EÚ. /Bodaj by nie za „také peniaze“ a pri takých zásahoch do života občanov Bratislavy.../. Avšak okrem toho samit samozrejme nepriniesol „nič nové“, čo bezprostredne i v blízkej budúcnosti zmení život občanov v Európskej únii, vrátane Slovenska.
yyyyyAni slovenskí, ale ani lídri z iných krajín nepredložili návrhy a riešenia, ako zmeniť to, čo trápi prevažnú väčšinu občanov Európy. Tých, čo sú nezamestnaní dlhodobo, či periodicky musia si hľadať prácu to v tej to v inej krajine, na úkor svojich rodín /ktoré sa potom rozpadajú/. Ani ako pomôcť tým, ktorí žijú pod hranicou chudoby, ako sa hovorí „z ruky do úst“. Ako predísť nárastu počtov bezdomovcov, narkomanov, sociálne neprispôsobivých občanov, ktorí stratili svoju dôstojnosť tým, na aký spôsob života ich doviedli okolnosti v systéme. Neurobil sa ani krôčik k tomu, aby sa zvýšila potravinová bezpečnosť občanov a aby nám „podnikatelia“ prestali legálne predávať potraviny, z ktorých sú mnohé priam životu nebezpečné. Aby sa vyplatilo pracovať v poľnohospodárstve i potravinárstve poctivo a tým vyrábať i „poctivé a čisté“ potraviny. „Nevynašli“ novú a účinnú metódu, ako ochrániť občanov únie pred brutálnym terorizmom, ako riešiť utečencov, ktorí do Európy v ostatných rokoch smerujú v ohromnom množstve. Neprišli s nápadom ako účinnejšie chrániť životné prostredie a tým tiež prispieť k bezpečnosti života občanov.
yyyyyPrečo tieto, ale aj iné „bolestivé problémy“ neboli ani riešené, ani vyriešené? Pretože ani orgány Európskej únie, ani vlády a parlamenty krajín členských štátov nemajú návrhy na ich riešenie. Ani ich nemôžu mať v systéme, v ktorom štáty i celá EÚ funguje. Teda v systéme, kde väčšina majetku je v rukách súkromníkov, kde rozhodujúcim je zisk monopolov, nadnárodných spoločnosti, korporácii a rôznych finančno priemyslových uskupení.
yyyyyAni historické korene vzniku, ani ekonomické, ani politické pohnútky založenia Európskej únie totiž nikdy nemali za cieľ či zámer úprimne zlepšiť život radových občanov. Tak ako dnes zástancovia EÚ jedným dychom hovoria a opakujú, že hlavný cieľ, zmysel a význam jej existencie je „...prosperita, prosperita, prosperita...“, tak to bolo od samého začiatku.
yyyyyProsperita pre bohatých. Prosperita pre štáty, ktoré kedysi „nahonobili“ majetok svojou koloniálnou politikou, na ktorej zbohatla ich aristokratická „smotánka“ a neskôr buržoázno-monopolistická vrstva. Keď sa priamy kolonializmus stal nemožným, vymysleli iné „finty“ na prerozdelenie si sfér vplyvu, v záujme posilnenia svojho bohatstva i moci. Európska únia sa stala jedným z takýchto oficiálnych prostriedkov. Vytvorenie spoločného ekonomického i politického prostredia umožnilo hŕstke miliardárov a ich monopolom ovládnuť nielen ekonomiky, ale aj politické systémy a život ďalších krajín. Po „demokratických“, nežných i menej nežných revolúciách, takto ovládli aj krajiny bývalého socialistického bloku.
yyyyyV podmienkach kapitalizmu hovoriť o „spravodlivej“ deľbe ziskov, o „spravodlivom“ riešení aktuálnych problémov života občanov, „o spoločnom postupe“ štátov v ekonomickom rozvoji a sociálnej politike nie je nič iné len pretvárka a čistá lož. Za celú dobu svojej existencie kapitalizmu dokázal, že v systéme výhradného súkromného vlastníctva nie je možný rovnomerný rozvoj ekonomik štátov.
yyyyyHovoriť o tom, že „EÚ je to najlepšie čo máme...“, že je to „...najlepší projekt pre Európu...“, „...že EÚ je tu pre občanov...“ je pretvárka, alebo prinajmenšom falošná ilúzia. Kým sa nezmení podstata vlastníctva výrobných prostriedkov, kým sa majetok ozaj nestane majetkom všetkého ľudu, občanov, /alebo ako my hovoríme pracujúcich, proletariátu/, únia štátov typu EÚ bude vždy len prostriedkom na bohatnutie bohatých a posilňovanie „mocných“.
.