1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Oslavy 70 výročia Dukly

2014-10-08 Miloslav Grega

xxxxx„Robte čo chcete, ale pamäť národa nevymažete“.

.

yyyyyPred príchodom ústavných činiteľov na tieto oslavy pri pamätníku Dukly, komentátor rozsiahle zdôvodňoval nutnosť výmeny pôvodného súsošia „Žalujem“, ktoré znázorňovalo postavu ženy objímajúcu sovietskeho vojaka za pôvodnú sochu československého vojaka vzdávajúcu poctu zbraňou padlým vojakom pri tejto operácii. Uviedol, že táto pôvodná socha bola na tomto pamätníku umiestnená v roku 1949 a neskôr ju komunisti dehonestovali tým, že ju odstránili v roku 1964 a nahradili spomínaným súsoším.

Tým chceli aktéri tohto „humánneho činu“ zdôvodniť, že týmto činom iba napravili krivdu spôsobenú komunistami. Neviem o akú krivdu išlo, keďže obe sochy  boli postavené za vlády „dnes tak nenávidených komunistov“. Ta prvá, ktorej iba kópiu vrátili na pôvodné miesto k pamätníku predstavuje statickú postavu v strnulom postoji a tá, ktorá bola teraz odstránená v dynamickom objatí ženy sovietskeho vojaka. Autor tejto sochy chcel znázorniť ženu predstavujúcu celý národ, ktorá týmto činom ďakuje za naše oslobodenie sovietskej armáde. Je to síce môj názor, ale toto súsošie vystihovalo viac skutočnú dobovú situáciu na tomto konkrétnom mieste ako strnutý postoj vojaka, naviac zo zbraňou s ktorou neboli vyzbrojené ani vojska sovietske a ani československé pod vedením generála Svobodu.

Teda čo pohoršovalo dnešných mocipánov na predchádzajúcom súsoší?

Čítať ďalej...

Od hanebnej Mníchovskej zrady viedli cesty k vojne

2014-09-30 Juraj Bobor
.
xxxxx1.septembra 2014 uplynulo 75.rokov od začatia najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. Príčiny jej vzniku hľadajme vo vývoji v Európe a najmä v Nemecku po prvej svetovej vojne. Po jej skončení nezavládol všade vytúžený mier ako ľudia očakávali. V Rusku boja rozpútaná občianska vojna proti sovietskej moci pod vedením cárskych generálov. V prospech kontrarevolučných monarchistických síl vojensky intervenovali Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, USA, Japonsko a ďalšie štáty. Občianska vojna skončila v roku 1920 víťazstvom sovietskeho Ruska. Ale Bavorská republika rád bola porazená vracajúcim sa vojskom po kapitulácii Nemecka (11.11.1918) pod vedením cisárskych generálov. V krajine zavládol teror zo strany ultranacionalistických a antikomunistických síl. Vraždenie komunistov a ich stúpencov sa rozšírilo po celom Nemecku. Pod vojenským tlakom dohodcovských mocnosti bola porazená aj Maďarská republika rád.
.
xxxxxV chaotických udalostiach v Nemecku sa na politickej scéne objavil ešte vtedy neznámy Adolf Hitler, ktorý svojim radikálnym nacionalizmom zaujal bývalých cisárskych dôstojníkov a tie vrstvy spoločnosti, ktoré nesúhlasili s verdiktom víťazných mocnosti, to je s Versaillskou mierovou zmluvou. Na svoju stranu pripútal aj asociálne živly, ktoré sa osvedčili v prenasledovaní členov Komunistickej strany Nemecka a antifašistov. Hnedý mor a ideológia temna založená na rasistickej výlučnosti, dobývania cudzích území a antikomunistickej hystérie postupne opanovala Nemecko. Svetová hospodárska v rokoch 1929 – 1933 ešte viac zbedačila ľudové masy. Šesť miliónov nezamestnaných vytvárali priaznivé podmienky pre pôsobenie propagandy násilia. Hitlerovu cestu k moci podporili najreakčnejšie monopolistické kruhy v Nemecku pretože svoju záchranu očakávali v nastolení fašistického režimu, to je otvorenej teroristickej diktatúry najreakčnejších síl monopolistického kapitálu. Pravdfou je, že nemecký imperializmus vďaka americkým úverom obnovil svoju hospodársku moc.

Čítať ďalej...

Konferencia - "Stretnutie priateľov"

2014-09-24 Ján Gregor
.
xxxxxDvanásta Medzinárodná konferencia „ Stretnutie priateľov „sa konala v regióne Saské Švajčiarsko
.
xxxxxSrdečné stisky rúk a súdružské objatia boli prejavom radosti z opätovného stretnutia súdruhov a súdružiek z Čiech , Slovenska a Nemecka .
yyyyyJednotlivé delegácie zastrešovali : OV KSS Ružomberok Viliam Šuster , OV KSS Dolný Kubín Ján Gregor . Delegáciu OV KSČM viedol predseda OV KSČM František Stibor a delegáciu Saské Švajčiarsko predseda OV Die Linke Lutz Richter. Pozvanie na stretnutie prijali aj André Hahn poslanec Bundestágu a Pavol Vodseďálek člen VV ÚV KSČM.
.
xxxxxRokovanie konferencie počas dvoch dní /19 – 20.9 2014/ sa zaoberalo viacerými aktuálnymi otázkami. Primárna pozornosť bola vo vystúpení vedúcich delegácii a v následnej diskusii venovaná , vnútrostraníckej problematike , komunálnej politike a nárastu pravicovému extrémizmu a nacionalizmu v Európe.

Čítať ďalej...

Varín 2014

2014-09-23 Administrátor
.
Dňa 20.septembra 2014 sme si pripomenuli vo Varíne obete boja proti Benderovským bandám a pri pomníku Francuzkých partizánov Zvonica v Strečne padlé obete v SNP.  česť ich pamiatke !
.
Na akcii sa okrem iných zúčastnili i tajomník Konzulátu Ruskej federácie na Slovensku, starosta Varína,zástupcovia OV KSS  Žilina, Dubnica n/Váhom, Martin, L.Mikuláš a zástupcovia strany Vzdor.
Za KSS príhovor predniesol podpredseda KSS súdruh Juraj Pavlovič.
Text jeho príhovoru:

Čítať ďalej...

Komunisti Košíc v komunálnych voľbách 2014

2014-09-20 Peter Nišponský
.
.
.
xxxxKOMUNISTI KOŠÍC kandidujú v komunálnych voľbách.h 2014.
.
Komunistická strana Slovenska, Mestská organizácia KSS v Košiciach podala kandidátne listiny komunistických kandidátov do komunálnych volieb v Košiciach a ich mestských častiach ako prvá.
.
Na posty starostov mestských častí, členov mestského a miestnych zastupiteľstiev v Košiciach kandidujú:
.
- na post starostu mestskej časti Juh – súdruh Lukáš SISÁK,...
.
- na posty poslancov mestského zastupiteľstva Košíc – ss. BUČKO, BRUGOŠ, HELMEZI, GREGA, GRUSOVÁ a SISÁK,

Čítať ďalej...