1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Názorný príklad chápania demokracie

2014-11-04 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
xxxxxPredvádzajú nám ho „najdemokratickejší demokrati demokratického sveta“ vo svojej „čistej“ podobe.
yyyyyVoľby v juhovýchodných oblastiach Ukrajiny - v Doneckej a Luganskej oblasti vyhlasujú za neplatné politickí predstavitelia USA, pôvodných krajín EÚ a novo prijatí poskokovia EÚ. Vrátane Slovenska.
yyyyyTí, ktorí veľa hovorili a hovoria o demokracii, ktorí v jej mene desaťročia bojovali proti „totalite, diktatúre a zlú“, poučovali o „vôli ľudu“, o právach ľudí na vyjadrenie svojej „slobodnej vôle“ dnes popierajú všetko, čo vyjadrujú svojim konaním občania Donecka a Luganska a o čo usilujú.

Čítať ďalej...

Ak dvaja robia to isté.....

2014-11-05 JUDr. Miloslav Grega, Košice
.
xxxxxSkúsme si pripomenúť udalosti spred pár rokov v Srbsku. Vtedy na juhu Srbska vznikla „Kosovská oslobodenecká armáda“ (UCK), ktorej korene siahajú až do roku 1981 vo Švajčiarsku a Nemecku. Tato v roku 1997 začala prepadávať srbské policajné stanice, kde vyvražďovala príslušníkov polície a vyzbrojovala sa ich zbraňami. Taktiež vyvražďovala predstaviteľov srbskej komunity, i radových občanov nealbánskeho pôvodu a dokonca aj Albáncov podozrivých so spolupráce zo Srbskými úradmi. Táto „oslobodenecká armáda“ bola financovaná z pašovania drog, obchodu z „bielym mäsom“ a krádeži motorových vozidiel na území celej Európy.
Myslím, že je tu na mieste otázka: čo by robil ktorýkoľvek suverénny štát ak by na jeho hranici vznikla podobná ozbrojená zložka s cieľom odtrhnutia časti územia od materskej krajiny??!!! Čo by napr. robilo USA, keby na juhu jeho územia vznikla Mexická oslobodenecká armáda s podobným zameraním??!!!
Je len pochopiteľne, že Miloševič (vtedajšia hlava štátu Srbska) urobil to čo by urobil každý predstaviteľ suverénneho štátu. Na počudovanie sa však stretol s nepochopením západných štátov pod vedením USA a tí naopak vyslali vojsko na ochranu „kosovskej mafie“. Keď v roku 2008 Kosovo sa vyhlásilo za samostatný štát, USA a jeho pätolizači ihneď uznali jeho suverenitu.

Pohľad z druhej strany

2014-10-18 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxx„Zločiny USA všade na svete sú systematické, stále, klinické, neľútostné a plne zdokumentované, napriek tomu o nich nikto nehovorí.“ Tieto slová povedal anglický dramatik a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.
yyyyyKto má tú možnosť, môže denne na internetových stránkach sledovať rôzne názory na rozvoj vyspelých krajín Západu, a menej vyspelých, totalitných štátov Východu. Pre lepšie pochopenie, tak ako ich u nás nazývajú tribúni novembra a pravicovo orientovaní ľudia, demokratické, rozumej kapitalistické a totalitné, rozumej socialistické. Podľa nich, v tých „demokratických“ je bohatstvo a spravodlivosť, a v tých totalitných bola chudoba, nespravodlivosť a diktát. Preto vraj bola potrebná „nežná revolúcia“, aby konečne aj u nás zavládla sloboda, demokracia a ľuďom sa skvalitnil život.
yyyyyProtagonisti „nežnej revolúcie,“ hanebným spôsobom už 25. rokov od prevratu osočujú predstaviteľov predchádzajúceho režimu, nazývajú ho zločineckým, stavajú rôzne pamätníky a pamätné tabule, vraj obetiam toho režimu, akoby sa za štyridsať rokov po vojne, pre občanov v spoločnom štáte Československa nebolo nič dobrého urobilo. Všetko čo bolo pozitívne a slúžilo ľuďom sa vedome zamlčuje, do vedomia ľudí, hlavne mladých, ktorí nepoznajú skutočné pomery, sa nasilu vtláčajú lži a polopravdy len aby ten predchádzajúci systém bol dokonale očiernený a presadila sa „pravda,“ plynúca z tých vyspelých západných krajín.
yyyyyNechcem rozoberať podrobnosti, že nemajú pravdu, keď tvrdia, že ten predchádzajúci režim bol zločinecký. Každý triezvo uvažujúci človek má dnes množstvo dôkazov, že to tak jednoducho nie je. Chcem však dokázať ako cieľavedome zamlčujú niektoré fakty.
yyyyyAutori obhajoby tých „demokratických,“ ekonomicky silnejších a rýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín Západu, úmyselne zamlčujú historické fakty, že takmer všetky tieto krajiny mali svoje kolónie, z ktorých celé stáročia drancovali bohatstvo a využívali lacnú pracovnú silu. Je len prirodzené, že na základe toho nie len mohli, ale museli bohatnúť. Za sebou však zanechávali neskutočné množstvo zločinov, ľudských tragédií a mŕtvych. O tom sa samozrejme nehovorí. Ako by to ani nebola pravda.

Čítať ďalej...

Oslavy 70 výročia Dukly

2014-10-08 Miloslav Grega

xxxxx„Robte čo chcete, ale pamäť národa nevymažete“.

.

yyyyyPred príchodom ústavných činiteľov na tieto oslavy pri pamätníku Dukly, komentátor rozsiahle zdôvodňoval nutnosť výmeny pôvodného súsošia „Žalujem“, ktoré znázorňovalo postavu ženy objímajúcu sovietskeho vojaka za pôvodnú sochu československého vojaka vzdávajúcu poctu zbraňou padlým vojakom pri tejto operácii. Uviedol, že táto pôvodná socha bola na tomto pamätníku umiestnená v roku 1949 a neskôr ju komunisti dehonestovali tým, že ju odstránili v roku 1964 a nahradili spomínaným súsoším.

Tým chceli aktéri tohto „humánneho činu“ zdôvodniť, že týmto činom iba napravili krivdu spôsobenú komunistami. Neviem o akú krivdu išlo, keďže obe sochy  boli postavené za vlády „dnes tak nenávidených komunistov“. Ta prvá, ktorej iba kópiu vrátili na pôvodné miesto k pamätníku predstavuje statickú postavu v strnulom postoji a tá, ktorá bola teraz odstránená v dynamickom objatí ženy sovietskeho vojaka. Autor tejto sochy chcel znázorniť ženu predstavujúcu celý národ, ktorá týmto činom ďakuje za naše oslobodenie sovietskej armáde. Je to síce môj názor, ale toto súsošie vystihovalo viac skutočnú dobovú situáciu na tomto konkrétnom mieste ako strnutý postoj vojaka, naviac zo zbraňou s ktorou neboli vyzbrojené ani vojska sovietske a ani československé pod vedením generála Svobodu.

Teda čo pohoršovalo dnešných mocipánov na predchádzajúcom súsoší?

Čítať ďalej...

Od hanebnej Mníchovskej zrady viedli cesty k vojne

2014-09-30 Juraj Bobor
.
xxxxx1.septembra 2014 uplynulo 75.rokov od začatia najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. Príčiny jej vzniku hľadajme vo vývoji v Európe a najmä v Nemecku po prvej svetovej vojne. Po jej skončení nezavládol všade vytúžený mier ako ľudia očakávali. V Rusku boja rozpútaná občianska vojna proti sovietskej moci pod vedením cárskych generálov. V prospech kontrarevolučných monarchistických síl vojensky intervenovali Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, USA, Japonsko a ďalšie štáty. Občianska vojna skončila v roku 1920 víťazstvom sovietskeho Ruska. Ale Bavorská republika rád bola porazená vracajúcim sa vojskom po kapitulácii Nemecka (11.11.1918) pod vedením cisárskych generálov. V krajine zavládol teror zo strany ultranacionalistických a antikomunistických síl. Vraždenie komunistov a ich stúpencov sa rozšírilo po celom Nemecku. Pod vojenským tlakom dohodcovských mocnosti bola porazená aj Maďarská republika rád.
.
xxxxxV chaotických udalostiach v Nemecku sa na politickej scéne objavil ešte vtedy neznámy Adolf Hitler, ktorý svojim radikálnym nacionalizmom zaujal bývalých cisárskych dôstojníkov a tie vrstvy spoločnosti, ktoré nesúhlasili s verdiktom víťazných mocnosti, to je s Versaillskou mierovou zmluvou. Na svoju stranu pripútal aj asociálne živly, ktoré sa osvedčili v prenasledovaní členov Komunistickej strany Nemecka a antifašistov. Hnedý mor a ideológia temna založená na rasistickej výlučnosti, dobývania cudzích území a antikomunistickej hystérie postupne opanovala Nemecko. Svetová hospodárska v rokoch 1929 – 1933 ešte viac zbedačila ľudové masy. Šesť miliónov nezamestnaných vytvárali priaznivé podmienky pre pôsobenie propagandy násilia. Hitlerovu cestu k moci podporili najreakčnejšie monopolistické kruhy v Nemecku pretože svoju záchranu očakávali v nastolení fašistického režimu, to je otvorenej teroristickej diktatúry najreakčnejších síl monopolistického kapitálu. Pravdfou je, že nemecký imperializmus vďaka americkým úverom obnovil svoju hospodársku moc.

Čítať ďalej...