1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zbytočné referendum "o rodine"

2015-02-09 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
.
xxxxxĎalšie zbytočné referendum je za nami. Iniciátori ho nazvali „vznešene“ - „Referendum o rodine“, respektíve „Referendum o ochrane detí a rodiny“. Čo sa však malo dosiahnuť týmto referendom? Čo malo dokázať? Akú „neriešiteľnú otázku“ malo vyriešiť? Veď postavené otázky, minimálne prvé dve, už dávno vyriešil život, historický vývoj ľudskej spoločnosti, ľudská prirodzenosť, zdravý ľudský rozum a normálne ľudské vzťahy.
yyyyyZ pohľadu ateistov príroda vytvorila muža a ženu a dala im také dispozície, že len oni môžu splodiť a priviesť na svet deti. Týmto dvojiciam je od prírody daná dispozícia, aby sa o tieto deti starali a vychovávali ich. Nakoniec zodpovednosť za ich výchovu je čiastočne daná pudovo, či inštinktívne, ale aj ľudským vedomím-individuálnym i skupinovým. Matka aj otec v osobe ženy a muža vždy boli prijímaní za normálny základ rodiny.
yyyyyZ pohľadu veriacich by mal byť prístup k problému tiež jasný. Pán Boh stvoril Adama a Evu ako rodičov ľudstva. Tiež ich uspôsobil tak, že len muž a žena môžu splodiť detí, priviesť ich na svet, vychovávať ich v rodine a zodpovedať za ich výchovu.

Čítať ďalej...

Manifest a súčasnosť

2015-02-08 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxOd vydania Manifestu Komunistickej strany, uplynulo už 167 rokov. Začína vetou: „ Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu. K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Metternich i Guizot francúzski radikáli i nemeckí policajti.“ Napriek tomu, že pomery v Európe sa odvtedy hodne zmenili, Manifest je stále aktuálny a má čo povedať aj dnešnému svetu.
yyyyyTo je príčina, prečo sa mocný tohto sveta už vyše 160 rokov tak urputne boja a všemožne bojujú proti komunistom, robia z nich vyvrheľov ľudskej spoločnosti, vrahov, umlčujú ich, znevažujú ich programové ciele a označujú ich za extrémistov a div nie za teroristov, proti ktorým treba spojiť všetky sily a neúprosne proti nim bojovať, lebo ohrozujú záujmy bohatých.
yyyyyMocní tohto sveta, počnúc predstaviteľmi USA cez európske štáty Veľkú Britániu, Franciu, Nemecko, Taliansko a ďalšie, svojou politikou, aj keď vykrikujú o spolupráci a solidarite, rozdeľujú svet a vytvárajú úzku skupinu bohatých na úkor väčšiny spoločnosti. Niekedy sa takémuto deleniu spoločnosti hovorilo buržoázia a proletariát. Dnes poznáme termín, bohatí a chudobní. Medzi týmito pojmami nie je žiaden rozdiel. Akurát od tých dávnych čias, počet tých chudobných, teda proletárov podstatne narástol. Dnes jedno jediné percento bohatých vlastní toľko bohatstva sveta, ako ostatní dohromady.

Čítať ďalej...

Komunisti za mier

2015-02-02 Peter Nišponský
.
.
xxxxxTáto fotografia už nie je úplne aktuálna. Vznikla pred niečo vyše dvomi mesiacmi v čase konania Oblastnej konferencie Zakarpatskej oblasti Komunistickej strany Ukrajiny (KPU) v západoukrajinskom pohraničnom meste Užhorod. Konferencie sa zúčastnili delegáti a reprezentanti komunistov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny zo všetkých významných mestských a základných obecných organizácií Komunistickej strany.
.
xxxxxNebudem tu informovať formálne o priebehu a obsahu konferencie, ale zameriam sa na situáciu v ktorej komunisti na západnej Ukrajine pracujú.
.
xxxxxNa fotografii vidíte predovšetkým starších ľudí. Konferencie sa zúčastnilo vyše 50 delegátov v hojnom zastúpení i mladších a mladých komunistov. Situácia na Ukrajine je však taká, že títo mladší a mladí delegáti – komunisti jednoducho z existenčných dôvodov nemôžu na fotografiách a videách prezentovať svoju príslušnosť k KPU a svoju účasť na politickom živote strany. Pracujú v ohrození fyzickom, existenčnom i odvodovom.

Čítať ďalej...

Vlk a kozliatka alebo tak začínal fašizmus

2013-11-16 Viera Klimentová, podpredsedníčka KSS
.
Lepšie prirovnanie som napochytro nenašla. Múdra a poučná slovenská rozprávka. Vystihuje situáciu v Banskobystrickom kraji pred druhým kolom volieb predsedu vyššieho územného celku. Po neúspechu Ľudovíta Kaníka, ktorému ostal starý župan a oči pre plač, idú sa pobiť o hlasy voličov Vladimír Maňka a Marián Kotleba. Práve ten druhý kandidát za posledných sedem rokov zmenil taktiku, sčasti aj rétoriku tak, aby strhol na svoju stranu voličov. Od ostrej konfrontácie hajlujúceho gardistu s Cigánmi, začal sa prihovárať ľuďom v štýle vlka v barančom rúchu. Vediac, čo kozliatka chcú: „ kozliatka, kozliatka, otvorte dvierka, ja som vaša mamička, nesiem vám mliečka...“ Ako ukázali výsledky prvého kola volieb, všetko ide podľa plánu. Kozliatka odomkýnajú....

Čítať ďalej...