1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

USA ženú Európu do vojny !

2015-02-23 Viera Klimentová, podpredseda KSS
.
xxxxxPokúsme sa na chvíľku zastaviť a porozmýšľať. Európa žije už 70 rokov bez vojny. Prečo? Po skončení II. svetovej vojny sa svet usporiadal podľa dohôd mocností. Krajiny východnej Európy fungovali na báze hospodárskej spolupráce v rámci Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci (RVHP), obranný systém Varšavská zmluva (VZ) vznikol až šesť rokov po Severoamerickej aliancii (NATO).
xxxxxŠtáty spolupracovali, participovali na priemyselnom, hospodárskom, ekonomickom systéme spolužitia. Ľudia pracovali a prikladali podiel k prosperite svojej krajiny. Áno, aj tí, ktorí len chodili do práce a priživovali sa ako príživníci. Neboli ani úrady práce a nepotrebovali sme ani charitatívne zariadenia. A nebolo dostatok exotického ovocia, v ktorom sa des prehrabávame v Hypermarketoch. Nuž pochybil aj toaletný papier a chýbali luxusné vilové štvrte, či bežnému človeku nedostupné luxusné podniky. A takto by som mohla pokračovať bolo ...nebolo... . Ale nie o tom chcem písať.

Informácie z predzjazdových konferencií

2015-02-15 Administrátor
.
xxxxxV Bratislave rokovali delegáti Mestskej organizácie KSS Bratislava
.
xxxxxDelegáti Mestskej organizácie Komunistickej strany Slovenska Bratislava dnes – 14. februára 2015 - rokovali na svojej konferencii. Okrem správy o činnosti si delegáti zvolili nového predsedu Mestského výboru KSS, ktorým sa stal súdruh Ivan Lulják. Okrem toho boli zvolení šiesti členovia mestského výboru a revízor mestského výboru.
.
xxxxxKonferencia tiež v tajnom hlasovaní zvolila troch delegátov na VIII. Zjazd KSS.
.
xxxxxV obsahovo bohatej a konštruktívnej diskusii sa hovorilo najmä o aktivizácii základných organizácií strany. Delegáti reagovali na kritické slová zo správy MeV KSS, najmä čo sa týka účasti pri organizovaní volieb v roku 2014. Vyjadrovali sa k návrhu Programu KSS. Konštatovali, že je potrebné konkretizovať akčnosť navrhovaných programových téz a tie predložiť na rokovanie zjazdu strany. Delegáti tiež vyzdvihli význam sociálnej siete v práci strany, najmä čo sa týka popularizácie jej politiky na verejnosti.

Čítať ďalej...

Zbytočné referendum "o rodine"

2015-02-09 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
.
xxxxxĎalšie zbytočné referendum je za nami. Iniciátori ho nazvali „vznešene“ - „Referendum o rodine“, respektíve „Referendum o ochrane detí a rodiny“. Čo sa však malo dosiahnuť týmto referendom? Čo malo dokázať? Akú „neriešiteľnú otázku“ malo vyriešiť? Veď postavené otázky, minimálne prvé dve, už dávno vyriešil život, historický vývoj ľudskej spoločnosti, ľudská prirodzenosť, zdravý ľudský rozum a normálne ľudské vzťahy.
yyyyyZ pohľadu ateistov príroda vytvorila muža a ženu a dala im také dispozície, že len oni môžu splodiť a priviesť na svet deti. Týmto dvojiciam je od prírody daná dispozícia, aby sa o tieto deti starali a vychovávali ich. Nakoniec zodpovednosť za ich výchovu je čiastočne daná pudovo, či inštinktívne, ale aj ľudským vedomím-individuálnym i skupinovým. Matka aj otec v osobe ženy a muža vždy boli prijímaní za normálny základ rodiny.
yyyyyZ pohľadu veriacich by mal byť prístup k problému tiež jasný. Pán Boh stvoril Adama a Evu ako rodičov ľudstva. Tiež ich uspôsobil tak, že len muž a žena môžu splodiť detí, priviesť ich na svet, vychovávať ich v rodine a zodpovedať za ich výchovu.

Čítať ďalej...

Kráľ je nahý

2015-02-08 Dušan Borovský
.
xxxxxRozhodnutie strany Smer-SD požiadať NATO o „vytvorenie styčného tímu NFIU (NATO Force Integration Units) odhalilo pravú tvár pseudoľavicoveho charakteru tejto politickej strany. Smer-SD sa týmto rozhodnutím pripojil k provojnovej hystérii vytvorenej medzinárodným kapitálom a masívne podporovanou, kapitálom vlastnenými a kontrolovanými, médiami. Demonizácia Ruska a jej hlavného predstaviteľa Putina nabrala astronomické rozmery.
.
xxxxxUž doteraz nevyjasnený pád malajzijského lietadla MH17 nad Ukrajinou využili západné média a politici na vojnovú kampaň proti Rusku a Putinovi. Hystéria pokračuje sugerovaním nebezpečenstva okupácie východnej Európy Ruskom. Spoluúčasť Slovenska cez stranu Smer-SD na tejto vojnovej hystérii odhalilo pravú tvár tejto strany, ktorá sa doteraz prezentovala ako ľavicová. Keď prišlo na „lámanie chleba“ rýchlo zvliekla svoj kabát a stojí nahá pred slovenskou verejnosťou pripravená plniť rozkazy vojnových štváčov z NATO. Výroky pána Fica, že nechceme cudzie vojská na našom území už sú zabudnuté. Zrejme si uvedomil (alebo mu to niekto pripomenul), že ak sa postaví proti NATO a jeho vojnám, skončí v politickom ofsajde ako Vladimír Mečiar, keď sa pokúsil o referendum o vstupe Slovenska do NATO. Tento pokus znamenal koniec jeho politickej kariéry.

Čítať ďalej...

Manifest a súčasnosť

2015-02-08 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxOd vydania Manifestu Komunistickej strany, uplynulo už 167 rokov. Začína vetou: „ Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu. K svätej honbe proti tomuto strašidlu spojili sa všetky mocnosti starej Európy, pápež i cár, Metternich i Guizot francúzski radikáli i nemeckí policajti.“ Napriek tomu, že pomery v Európe sa odvtedy hodne zmenili, Manifest je stále aktuálny a má čo povedať aj dnešnému svetu.
yyyyyTo je príčina, prečo sa mocný tohto sveta už vyše 160 rokov tak urputne boja a všemožne bojujú proti komunistom, robia z nich vyvrheľov ľudskej spoločnosti, vrahov, umlčujú ich, znevažujú ich programové ciele a označujú ich za extrémistov a div nie za teroristov, proti ktorým treba spojiť všetky sily a neúprosne proti nim bojovať, lebo ohrozujú záujmy bohatých.
yyyyyMocní tohto sveta, počnúc predstaviteľmi USA cez európske štáty Veľkú Britániu, Franciu, Nemecko, Taliansko a ďalšie, svojou politikou, aj keď vykrikujú o spolupráci a solidarite, rozdeľujú svet a vytvárajú úzku skupinu bohatých na úkor väčšiny spoločnosti. Niekedy sa takémuto deleniu spoločnosti hovorilo buržoázia a proletariát. Dnes poznáme termín, bohatí a chudobní. Medzi týmito pojmami nie je žiaden rozdiel. Akurát od tých dávnych čias, počet tých chudobných, teda proletárov podstatne narástol. Dnes jedno jediné percento bohatých vlastní toľko bohatstva sveta, ako ostatní dohromady.

Čítať ďalej...