1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pohľad z druhej strany

2014-10-18 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxx„Zločiny USA všade na svete sú systematické, stále, klinické, neľútostné a plne zdokumentované, napriek tomu o nich nikto nehovorí.“ Tieto slová povedal anglický dramatik a básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.
yyyyyKto má tú možnosť, môže denne na internetových stránkach sledovať rôzne názory na rozvoj vyspelých krajín Západu, a menej vyspelých, totalitných štátov Východu. Pre lepšie pochopenie, tak ako ich u nás nazývajú tribúni novembra a pravicovo orientovaní ľudia, demokratické, rozumej kapitalistické a totalitné, rozumej socialistické. Podľa nich, v tých „demokratických“ je bohatstvo a spravodlivosť, a v tých totalitných bola chudoba, nespravodlivosť a diktát. Preto vraj bola potrebná „nežná revolúcia“, aby konečne aj u nás zavládla sloboda, demokracia a ľuďom sa skvalitnil život.
yyyyyProtagonisti „nežnej revolúcie,“ hanebným spôsobom už 25. rokov od prevratu osočujú predstaviteľov predchádzajúceho režimu, nazývajú ho zločineckým, stavajú rôzne pamätníky a pamätné tabule, vraj obetiam toho režimu, akoby sa za štyridsať rokov po vojne, pre občanov v spoločnom štáte Československa nebolo nič dobrého urobilo. Všetko čo bolo pozitívne a slúžilo ľuďom sa vedome zamlčuje, do vedomia ľudí, hlavne mladých, ktorí nepoznajú skutočné pomery, sa nasilu vtláčajú lži a polopravdy len aby ten predchádzajúci systém bol dokonale očiernený a presadila sa „pravda,“ plynúca z tých vyspelých západných krajín.
yyyyyNechcem rozoberať podrobnosti, že nemajú pravdu, keď tvrdia, že ten predchádzajúci režim bol zločinecký. Každý triezvo uvažujúci človek má dnes množstvo dôkazov, že to tak jednoducho nie je. Chcem však dokázať ako cieľavedome zamlčujú niektoré fakty.
yyyyyAutori obhajoby tých „demokratických,“ ekonomicky silnejších a rýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín Západu, úmyselne zamlčujú historické fakty, že takmer všetky tieto krajiny mali svoje kolónie, z ktorých celé stáročia drancovali bohatstvo a využívali lacnú pracovnú silu. Je len prirodzené, že na základe toho nie len mohli, ale museli bohatnúť. Za sebou však zanechávali neskutočné množstvo zločinov, ľudských tragédií a mŕtvych. O tom sa samozrejme nehovorí. Ako by to ani nebola pravda.

Čítať ďalej...

Oslavy 70 výročia Dukly

2014-10-08 Miloslav Grega

xxxxx„Robte čo chcete, ale pamäť národa nevymažete“.

.

yyyyyPred príchodom ústavných činiteľov na tieto oslavy pri pamätníku Dukly, komentátor rozsiahle zdôvodňoval nutnosť výmeny pôvodného súsošia „Žalujem“, ktoré znázorňovalo postavu ženy objímajúcu sovietskeho vojaka za pôvodnú sochu československého vojaka vzdávajúcu poctu zbraňou padlým vojakom pri tejto operácii. Uviedol, že táto pôvodná socha bola na tomto pamätníku umiestnená v roku 1949 a neskôr ju komunisti dehonestovali tým, že ju odstránili v roku 1964 a nahradili spomínaným súsoším.

Tým chceli aktéri tohto „humánneho činu“ zdôvodniť, že týmto činom iba napravili krivdu spôsobenú komunistami. Neviem o akú krivdu išlo, keďže obe sochy  boli postavené za vlády „dnes tak nenávidených komunistov“. Ta prvá, ktorej iba kópiu vrátili na pôvodné miesto k pamätníku predstavuje statickú postavu v strnulom postoji a tá, ktorá bola teraz odstránená v dynamickom objatí ženy sovietskeho vojaka. Autor tejto sochy chcel znázorniť ženu predstavujúcu celý národ, ktorá týmto činom ďakuje za naše oslobodenie sovietskej armáde. Je to síce môj názor, ale toto súsošie vystihovalo viac skutočnú dobovú situáciu na tomto konkrétnom mieste ako strnutý postoj vojaka, naviac zo zbraňou s ktorou neboli vyzbrojené ani vojska sovietske a ani československé pod vedením generála Svobodu.

Teda čo pohoršovalo dnešných mocipánov na predchádzajúcom súsoší?

Čítať ďalej...

Od hanebnej Mníchovskej zrady viedli cesty k vojne

2014-09-30 Juraj Bobor
.
xxxxx1.septembra 2014 uplynulo 75.rokov od začatia najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. Príčiny jej vzniku hľadajme vo vývoji v Európe a najmä v Nemecku po prvej svetovej vojne. Po jej skončení nezavládol všade vytúžený mier ako ľudia očakávali. V Rusku boja rozpútaná občianska vojna proti sovietskej moci pod vedením cárskych generálov. V prospech kontrarevolučných monarchistických síl vojensky intervenovali Veľká Británia, Francúzsko, Poľsko, USA, Japonsko a ďalšie štáty. Občianska vojna skončila v roku 1920 víťazstvom sovietskeho Ruska. Ale Bavorská republika rád bola porazená vracajúcim sa vojskom po kapitulácii Nemecka (11.11.1918) pod vedením cisárskych generálov. V krajine zavládol teror zo strany ultranacionalistických a antikomunistických síl. Vraždenie komunistov a ich stúpencov sa rozšírilo po celom Nemecku. Pod vojenským tlakom dohodcovských mocnosti bola porazená aj Maďarská republika rád.
.
xxxxxV chaotických udalostiach v Nemecku sa na politickej scéne objavil ešte vtedy neznámy Adolf Hitler, ktorý svojim radikálnym nacionalizmom zaujal bývalých cisárskych dôstojníkov a tie vrstvy spoločnosti, ktoré nesúhlasili s verdiktom víťazných mocnosti, to je s Versaillskou mierovou zmluvou. Na svoju stranu pripútal aj asociálne živly, ktoré sa osvedčili v prenasledovaní členov Komunistickej strany Nemecka a antifašistov. Hnedý mor a ideológia temna založená na rasistickej výlučnosti, dobývania cudzích území a antikomunistickej hystérie postupne opanovala Nemecko. Svetová hospodárska v rokoch 1929 – 1933 ešte viac zbedačila ľudové masy. Šesť miliónov nezamestnaných vytvárali priaznivé podmienky pre pôsobenie propagandy násilia. Hitlerovu cestu k moci podporili najreakčnejšie monopolistické kruhy v Nemecku pretože svoju záchranu očakávali v nastolení fašistického režimu, to je otvorenej teroristickej diktatúry najreakčnejších síl monopolistického kapitálu. Pravdfou je, že nemecký imperializmus vďaka americkým úverom obnovil svoju hospodársku moc.

Čítať ďalej...

Konferencia - "Stretnutie priateľov"

2014-09-24 Ján Gregor
.
xxxxxDvanásta Medzinárodná konferencia „ Stretnutie priateľov „sa konala v regióne Saské Švajčiarsko
.
xxxxxSrdečné stisky rúk a súdružské objatia boli prejavom radosti z opätovného stretnutia súdruhov a súdružiek z Čiech , Slovenska a Nemecka .
yyyyyJednotlivé delegácie zastrešovali : OV KSS Ružomberok Viliam Šuster , OV KSS Dolný Kubín Ján Gregor . Delegáciu OV KSČM viedol predseda OV KSČM František Stibor a delegáciu Saské Švajčiarsko predseda OV Die Linke Lutz Richter. Pozvanie na stretnutie prijali aj André Hahn poslanec Bundestágu a Pavol Vodseďálek člen VV ÚV KSČM.
.
xxxxxRokovanie konferencie počas dvoch dní /19 – 20.9 2014/ sa zaoberalo viacerými aktuálnymi otázkami. Primárna pozornosť bola vo vystúpení vedúcich delegácii a v následnej diskusii venovaná , vnútrostraníckej problematike , komunálnej politike a nárastu pravicovému extrémizmu a nacionalizmu v Európe.

Čítať ďalej...

Varín 2014

2014-09-23 Administrátor
.
Dňa 20.septembra 2014 sme si pripomenuli vo Varíne obete boja proti Benderovským bandám a pri pomníku Francuzkých partizánov Zvonica v Strečne padlé obete v SNP.  česť ich pamiatke !
.
Na akcii sa okrem iných zúčastnili i tajomník Konzulátu Ruskej federácie na Slovensku, starosta Varína,zástupcovia OV KSS  Žilina, Dubnica n/Váhom, Martin, L.Mikuláš a zástupcovia strany Vzdor.
Za KSS príhovor predniesol podpredseda KSS súdruh Juraj Pavlovič.
Text jeho príhovoru:

Čítať ďalej...