1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Problémy nárastu počtu utečencov treba riešiť ináč – začať pri jeho príčinách

2015-06-28 Zdroj: www.kroky.eu
.
xxxxxPolitika vedenia Európskej únie k riešeniu zhoršujúceho sa problému utečencov je falošná a dvojtvárna. Nerešpektuje príčiny vzniku utečenectva a už vôbec nereaguje na to, čo viedlo k jeho dramatickému nárastu v posledných mesiacoch. Vychádza zo záujmov vládnucich politických a hospodárskych elít, ktoré nerešpektujú potreby a záujmy väčšiny obyvateľov členských štátov EÚ a smerujú k podpore politiky USA a nadnárodných spoločností a finančných kruhov a rastu ich vplyvu.
yyyyyMlčí sa, že utečenci do Európy prúdia v dôsledku príčin, ktoré majú dávne a hlboké korene v koloniálnej a neokoloniálnej politike Západu. Zneužívanie migrantov a lacnej pracovnej sily z kolónií ale aj iných menej rozvinutých štátov dlhodobo patrili k jednému zo zdrojov vzniku vysokej životnej úrovne či „hospodárskych zázrakov“ vo viacerých západných štátoch. Táto okolnosť sa zastiera a pracovná (najmä kvalifikovaná) sila sa stále láka do „slobodného sveta“, čo je len jednou z podôb stále rafinovanejšieho vykorisťovania obyvateľstva hospodársky menej rozvinutých (chudobnejších) štátov. Mimoriadne sa zdokonalila mediálno-politická manipulácia v tejto oblasti, čo viedlo k šíreniu nezmyslu o tom, že na Západe každého čaká raj na Zemi. Uverili tomu v novembri 1989 aj mnohí Slováci a občania ďalších vtedy ešte socialistických štátov.

Čítať ďalej...

Bratislavská konferencia svetových pokrytcov

2015-06-21 Peter Nišponský, prevzaté z www.charta2015.com
.
xxxxxV Bratislave sa zišli najvyšší politickí pokrytci sveta na konferencii GLOBSEC, aby údajne rokovali o svetovej bezpečnosti a o mieri.
Zišli sa práve tí, ktorí svetovú bezpečnosť a svetový mier najviac ohrozujú a pokrytecky toto svoje stretnutie na konferencii GLOBSEC vydávajú za bezpečnostnú a mierovú iniciatívu.
.
xxxxxPrečo pokrytci?
.
- Stretnutie deklarujú ako rokovanie o svetovej, teda i našej bezpečnosti. V skutočnosti ide ale len o ich vlastnú bezpečnosť, aby čo najdlhšie zachovali a udržali súčasný nespravodlivý systém globaizovaného oligarchického imperializmu, ktorý im umožňuje bohatý a pohodlný bezpracný život na úkor vykorisťovania, drancovania, okrádania, zbedačovania väčšiny slabých, ekonomicky  menej rozvinutých, bezbranných krajín a majetkovo chudobných občanov sveta.
- Stretávajú sa práve tí, ktorí svetovú ekonomickú, humanitárnu migračnú krízu spôsobili svojou nenásytnou neokoloniálnou politikou, ktorí násilím za cenu miliónov nevinných ľudských životov, bombardovaním, vojnou, terorom a vraždami štátnikov zničili legitímne štátne systémy v Afganistane, Iraku, Líbyi, Srbsku, ktorí ničia Sýriu a Ukrajinu, chystajú sa zničiť Irán a mnohé ďalšie krajiny, ktorých vinou je len to, že niesú ochotné podriadiť sa neokoloniálnej politike diktovanej z Washingtonu a z Bruselu a že nie sú ochotné vydať svoje nerastné i ľudské zdroje v prospech záujmov a ziskov západnej oligarchie.

Čítať ďalej...

Rokovalo Predsedníctvo ÚV KSS

2015-05-27 Pavol Suško
.
xxxxxV sobotu 23.mája sa v Bratislave uskutočnilo riadne zasadanie Predsedníctva Ústredného výboru KSS. Zaoberalo sa otázkami rozpracovania záverov 8.zjazdu KSS, ktorý sa konal v apríli tohto roku a prípravou plánu ich realizácie v pozjazdovom období.

Čítať ďalej...

Turistický pochod a „Strom pamäte“

2015-05-21 Pavol Suško
.
xxxxxNa počesť 70.výročia víťazstva nad nemeckým fašizmom, oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. svetovej vojny sa v nedeľu 17.mája uskutočnil turistický pochod z osady Grúň /časť Nová Bošáca na vrch Lopeník. Išlo už o 5.ročník tohto pochodu, ktorý zorganizovali okresné výbory KSS Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.
yyyyyZhromaždení účastníci najprv položili kytice a vence k pamätníku padlých a v spoločnej mohyle pochovaných vojakov Sovietskej armády, ktorí v apríli 1945 zahynuli v bojoch na prístupoch na Grúň a Lopeník na moravsko-slovenskom pomedzi. Na tomto mieste v osade Grúň je ich pochovaných 244. Ďalší sú pochovaní na cintoríne v obci Nová Bošáca a Bošáca. Pozostatky padlých rumunských vojakov ktorí tiež padli v uvedených bojoch, boli po vojne prevezené na cintorín vo Zvolene.
yyyyyÚčastníkom akcie sa prihovoril predseda OV KSS Trenčín Pavol Suško, podpredseda KV KSČM Uherské Hradište Miroslav Berka a predseda oblastného výboru SZPB Trenčín Ján Holička. Pripomenuli obete prinesené v týchto krutých bojoch, ktoré len v tejto časti regiónu trvali viac ako 3 týždne. Spomenuli na príčiny vzniku 2.svetovej vojny, jej podnecovateľov a záujmy, ktoré boli vojnou sledované. Historické udalosti a historická skúsenosť sa nestali poučením pre niektoré sily vo svete, pretože sú to tie isté záujmy a takmer zhodné skupiny a uskupenia, ktoré provokujú a vyvolávajú vojny a násilie v jednotlivých častiach sveta aj dnes. Udalosti v Ukrajine veľmi názorne pripomínajú udalosti zpred 70.rokov a ich cieľ je takmer totožný.

Čítať ďalej...

Hanebné a nedôstojné ...

2015-05-11 Viera Klimentová

.

xxxxxEšte doznievajú slová našich najvyšších predstaviteľov zo spomienkových pietnych aktov v Liptovskom Mikuláši a na Slavíne pri príležitosti 70. výročia skončenia II. Svetovej vojny. Pri hroboch známych a neznámych hrdinov tejto najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva sme po roku 1989 stáli osamotení len My – komunisti. Postupne sa začali organizovať najmä okrúhle výročia Slovenského národného povstania, podľa toho, ktoré politické zoskupenie bolo pri moci. Nech už organizoval však ktokoľvek, Komunistická strana Slovenska sa vždy dôstojne každého spomienkového aktu zúčastňuje. Bolo tomu tak aj v piatok 8. mája v Liptovskom Mikuláši. a 9. mája na Slavíne. Stalo sa však niečo, čo by sme nečakali, najmä nie ak je organizátorom „sociálna vláda“ strany Smer – SD a Diplomatický protokol je pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorý vedie „ľavicový“ minister. Pred komunistov postavili kordón vojakov. Určite museli dlho premýšľať, kým vymysleli ako odstaviť nás, ale aj ďalších občanov. Vymysleli geniálne „tiché kladenie vencov“, a pre prípad protestu sa zabezpečili aj príslušníkmi ozbrojených síl, pod prísnym zrakom príslušníkov „iných“ zložiek.

Čítať ďalej...