1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nezabúdame a poznáme cenu mieru

2015-04-07 Tibor Grék, Prievidza
.
xxxxxNapriek silnejúcemu odporu proti vojne, v nedeľu vyslali USA so súhlasom sociálnodemokratickej vlády Česka, 115 obrnených transportérov s cca 500 vojakmi americkej armády, vracajúcich sa z cvičenia v pobaltských republikách na pozemný prechod českým územím. Vraj tým chceli prejaviť „solidaritu“ so svojimi spojencami nachádzajúcimi sa na východnej hranici EÚ, v súvislosti s postupom Ruska na Kryme a na Ukrajine.
yyyyyAká „mimoriadne dojemná“ starostlivosť o štáty východnej Európy, o ktorých mnoho Američanov nemá ani šajn!
yyyyyPozoruhodná je aj aktivita redaktorov masovokomunikačných prostriedkov ktorí propagandisticky zneužili ľudskú zvedavosť na to, aby verejnosť presviedčali, že okolo ciest, kade prechádzal konvoj, sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, aby pozdravili prechádzajúcich „priateľov a nositeľov mieru.“
yyyyyZvedavosť je celkom prirodzená vlastnosť ľudí. Veď kto by nemal záujem na vlastné oči vidieť techniku americkej armády? Prechod konvoja strážilo množstvo vojakov a policajtov. Aby zvedavci nemali problém dostať sa čo najbližšie, na pomoc zobrali americké vlajky a podobné symboly. Tým ani náhodou nechcem poprieť, že medzi nimi neboli i takí, ktorí vojakov prišli pozdraviť a vítali ich. Veď nechýbalo ani rozdávanie koláčikov, pitie rôznych nápojov a rozdávanie iných predmetov, čo len potvrdzuje, že to bolo z určitých kruhov organizované obdobne, ako na Majdane, priamo pracovníkmi americkej ambasády.

Čítať ďalej...

Slavín 4. apríl 2015 - 70. výročie oslobodenia Bratislavy

2015-04-05 Administrátor
.
x
x
x
xxxxxKomunisti ďakujú osloboditeľom, Červenej armáde a statočným ľuďom Sovietskeho zväzu za oslobodenie Bratislavy a celej Európy od nacizmu.
.
xxxxxDôstojne a potleskom sme privítali ministra zahraničných vecí Ruskej federácie patrične sme odsúdili konanie prezidenta Kisku. Položili sme kyticu krásnych červených karafiátov na Slavíne.
xxxxxĎakujeme vám všetkým súdruhovia za účasť i za spoluúčasť. Želáme vám krásne sviatky jari.

Čítať ďalej...

USA ženú Európu do vojny !

2015-02-23 Viera Klimentová, podpredseda KSS
.
xxxxxPokúsme sa na chvíľku zastaviť a porozmýšľať. Európa žije už 70 rokov bez vojny. Prečo? Po skončení II. svetovej vojny sa svet usporiadal podľa dohôd mocností. Krajiny východnej Európy fungovali na báze hospodárskej spolupráce v rámci Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci (RVHP), obranný systém Varšavská zmluva (VZ) vznikol až šesť rokov po Severoamerickej aliancii (NATO).
xxxxxŠtáty spolupracovali, participovali na priemyselnom, hospodárskom, ekonomickom systéme spolužitia. Ľudia pracovali a prikladali podiel k prosperite svojej krajiny. Áno, aj tí, ktorí len chodili do práce a priživovali sa ako príživníci. Neboli ani úrady práce a nepotrebovali sme ani charitatívne zariadenia. A nebolo dostatok exotického ovocia, v ktorom sa des prehrabávame v Hypermarketoch. Nuž pochybil aj toaletný papier a chýbali luxusné vilové štvrte, či bežnému človeku nedostupné luxusné podniky. A takto by som mohla pokračovať bolo ...nebolo... . Ale nie o tom chcem písať.

Informácie z predzjazdových konferencií

2015-02-15 Administrátor
.
xxxxxV Bratislave rokovali delegáti Mestskej organizácie KSS Bratislava
.
xxxxxDelegáti Mestskej organizácie Komunistickej strany Slovenska Bratislava dnes – 14. februára 2015 - rokovali na svojej konferencii. Okrem správy o činnosti si delegáti zvolili nového predsedu Mestského výboru KSS, ktorým sa stal súdruh Ivan Lulják. Okrem toho boli zvolení šiesti členovia mestského výboru a revízor mestského výboru.
.
xxxxxKonferencia tiež v tajnom hlasovaní zvolila troch delegátov na VIII. Zjazd KSS.
.
xxxxxV obsahovo bohatej a konštruktívnej diskusii sa hovorilo najmä o aktivizácii základných organizácií strany. Delegáti reagovali na kritické slová zo správy MeV KSS, najmä čo sa týka účasti pri organizovaní volieb v roku 2014. Vyjadrovali sa k návrhu Programu KSS. Konštatovali, že je potrebné konkretizovať akčnosť navrhovaných programových téz a tie predložiť na rokovanie zjazdu strany. Delegáti tiež vyzdvihli význam sociálnej siete v práci strany, najmä čo sa týka popularizácie jej politiky na verejnosti.

Čítať ďalej...

Zbytočné referendum "o rodine"

2015-02-09 Pavol Suško, podpredseda KSS
.
.
xxxxxĎalšie zbytočné referendum je za nami. Iniciátori ho nazvali „vznešene“ - „Referendum o rodine“, respektíve „Referendum o ochrane detí a rodiny“. Čo sa však malo dosiahnuť týmto referendom? Čo malo dokázať? Akú „neriešiteľnú otázku“ malo vyriešiť? Veď postavené otázky, minimálne prvé dve, už dávno vyriešil život, historický vývoj ľudskej spoločnosti, ľudská prirodzenosť, zdravý ľudský rozum a normálne ľudské vzťahy.
yyyyyZ pohľadu ateistov príroda vytvorila muža a ženu a dala im také dispozície, že len oni môžu splodiť a priviesť na svet deti. Týmto dvojiciam je od prírody daná dispozícia, aby sa o tieto deti starali a vychovávali ich. Nakoniec zodpovednosť za ich výchovu je čiastočne daná pudovo, či inštinktívne, ale aj ľudským vedomím-individuálnym i skupinovým. Matka aj otec v osobe ženy a muža vždy boli prijímaní za normálny základ rodiny.
yyyyyZ pohľadu veriacich by mal byť prístup k problému tiež jasný. Pán Boh stvoril Adama a Evu ako rodičov ľudstva. Tiež ich uspôsobil tak, že len muž a žena môžu splodiť detí, priviesť ich na svet, vychovávať ich v rodine a zodpovedať za ich výchovu.

Čítať ďalej...