1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KSS k incidentu vo Veľkom Lipníku

foto: SITAKomunistická strana Slovenska ostro odsudzuje mediálnu šikanu, ktorá sa rozpútala voči starostovi Veľkého Lipníka po sobotňajšom incidente a vyzýva na spravodlivé a nestranné vyšetrovanie.

V sobotu niekoľko tzv. mienkotvorných médií prinieslo o incidente vo Veľkom Lipníku informácie, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Najprv označili útočníka za „komunistu“, neskôr verejnosť informovali o tom, že starosta Veľkého Lipníka fyzicky napadol Ľuboša Lorenza. Obe informácie sa ukázali ako lživé, čo dokazuje videozáznam.


Odmietame, aby bolo zo strany médií a politikov odpúšťané vybraným ľuďom hanobenie štátnych symbolov, vandalizmus a popieranie zločinov banderovcov na Slovensku len z dôvodu, že sú vo vzťahu k médiám a politickým elitám ideologicky spoľahliví.

Zároveň konštatujeme, že je poľutovaniahodné, ak ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská bez akýchkoľvek dôkazov obviní na sociálnej sieti starostu zo „surového napadnutia“ a v telefonáte pánovi Lorenzovi prisľúbi „dohliadnutie nad spravodlivým potrestaním páchateľov a osobné angažovanie sa v naliehaní na riadne vyšetrenie“. Vyzývame ministerku Žitňanskú, aby v prípade starostu Veľkého Lipníka rešpektovala prezumpciu neviny a zdržala sa zneužívania svojej funkcie za účelom vyvíjania politických tlakov na priebeh vyšetrovania. Želáme si, aby sa ministerka Žitňanská s podobnou vervou začala venovať oveľa závažnejším prípadom, ktoré dodnes neboli riadne vyšetrené, a ktoré dodnes traumatizujú slovenskú spoločnosť.

Na záver chceme upozorniť na fakt, že sa napĺňajú varovania, ktoré vyslovila KSS počas procesu vo veci poškodenia pamätníka V. Biľaka. Upozorňovali sme, že nepotrestanie Petra Kalmusa a Ľuboša Lorenza bude znamenať nebezpečný precedens, po ktorom budú samozvaní aktivisti ničiť súkromný majetok bez obáv zo spravodlivého trestu. Incident vo Veľkom Lipníku je príkladom toho, že pokiaľ niekto pri posudzovaní vhodnosti pamätníka obíde kompetentné úrady a začne konať „na vlastnú päsť“, tak stret s protistranou, ktorá takisto „vezme spravodlivosť do vlastných rúk“, je len otázkou času.

Komunistická strana Slovenska chce zabrániť polarizácii slovenskej spoločnosti, a preto vyzýva na dodržiavanie platnej legislatívy a na upustenie od posudzovania dvojitým metrom. Veríme, že incident bude vyšetrený objektívne a nestranne.

PhDr. Jozef Hrdlička
predseda KSS