1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vojna sa nevedie v Sýrii, ale kvôli Sýrii. Ďalšími môže byť Irán, Čína, Rusko

2012-09-05 Pripravil Pavol Suško
.
Vojna sa nevedie v Sýrii, ale kvôli Sýrii. Ďalšími môže byť Irán, Čína, Rusko
.
Rozhovor redaktora ukrajinského týždenníka Nová vlna s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Sýrie v Ukrajine Mohamedom Said Akyl /krátené/.
.
Sýria: Od otca k synovi. Vernosť tradícii zabezpečila úspech
.
Pán veľvyslanec, prečo a ako sa podarilo Sýrii dosiahnuť tak vynikajúce výsledky v ekonomike a vo vojenskej oblasti? Ako je známe, Sýria je mnohonárodnostná, mnohokultúrna, mnohokonfesná krajina a dlhú dobu sa považuje za príklad efektívneho a mierového spolunažívania rôznych národov a sociálne-kultúrnych skupín.
.
Sýrsky štát kráča vytýčeným kurzom už viac ako štyridsať rokov. Daný kurz založil predchádzajúci prezident Hafiz Asad. Položil správny základ rozvoja sýrskej spoločnosti. Do tej doby sme mali len samé prevraty. Čo 2-3 mesiace - to prevrat. Nebola žiadna možnosť na správny rozvoj krajiny. Krajinu delili na kúsky alebo vojenská elita, alebo kruhy biznismenov, pričom znehodnocovali už len náznaky na viac či menej stabilný stav. Hoci propaganda západných krajín tvrdí, že v Sýrii vládnu prívrženci akéhosi jedného krídla, buď moslimského, alebo kresťanského, u nás sú vo všetkých odvetviach moci predstavitelia všetkých národnosti a národov, ktoré žijú na území Sýrie. A tiež všetkých vierovyznaní.
.
Čo postavil za základ nového strategického kurzu predchádzajúci prezident Hafiz Asad?
.
Najhlavnejším, čo vyzdvihol otec terajšieho prezidenta Bašara Asada, je dosiahnutie nezávislosti krajiny, a to ako vojenskej, strategickej, tak aj ekonomickej. „Je potrebné, aby Sýria nezávisela od iných!“ - to je hlavná idea predchádzajúceho prezidenta. Otcovia súčasnej Sýrie posilňovali sféru ekonomiky, pričom hlavnú pozornosť venovali základnému obyvateľstvu krajiny, ktoré vtedy pozostávalo z robotníkov a roľníkov. Hafiz Asad dosiahol posilnenie pozícii v ekonomike, dosiahol nezávislosť od západných krajín a susedov a súčasne pracoval nad armádou, aj vďaka tesnej a plodnej spolupráci so Sovietskym zväzom.
.
Akú krajinu prevzal Bašar Asad? Čo vlastné priniesol nový prezident?
.
Bašar Asad prevzal krajinu upevnenú a posilnenú. Krajinu, ktorá bola jedným z hlavnýc hráčov na Blízkom východe. Rozvinul výsledky svojho otca vďaka tomu, že Hafiz Asad a jeho syn sú predstavitelia rovnakej školy. Náš terajší prezident pokračoval v strategickej ceste, ktorú založil jeho otec, pritom však priniesol mnoho novátorstva a reforiem. Základné reformy, začaté Bašarom Asadom, ktorý sa ujal vlády v roku 2000, boli nasmerované na demokratizáciu krajiny.
.
Zdá sa, že vznikla podivuhodná situácia. Bašar Asad začína reformy, nasmerované na demokratizáciu krajiny a iba po roku, po útoku na „dvojičky“ 11. septembra Sýriu radia k takzvaným krajinám „osi zla“. Hádam nie kvôli týmto reformám?
.
Pravdepodobne nie kvôli týmto reformám, ale preto, aby sa tieto reformy neuskutočnili. Plánovitá štvanica proti Sýrii sa začala, ako ste správne poznamenali, práve po 11. septembri 2001. V roku 2003 USA napadli Irak a Sýriu obvinili z pomoci Saddámovi Husajnovi. Bol zabitý premiér Libanonu a USA a krajiny NATO z toho o obvinili Sýriu. V roku 2004 bola vojna medzi Izraelom a Libanonom, v ktorej Libanon spôsobil značné straty Izraelcom a fakticky zvíťazil, Sýriu obvinili zo spolupráce s libanonským odporom. Z protirečivých obvinení si Západ nerobí starosti.
.
Prečo to robia?
.
Odpoveď je jednoduchá. Sýria je jedinou krajinou na Blízkom Východe, ktorá stojí v ceste plánom USA. Sýria vďaka reformám Hafíza Asada a vládnutia Bašara Asada sa stala nezávislým, autonómnym hráčom v regióne, ktorý sa nepodriaďuje ako bábka ani USA, ani Izraelu, ani krajinám NATO.
.
Plán „Veľký Blízky Východ“ od Sýrie k Iránu a ďalej na Čínu a Rusko
Aké sú cesty vývoja situácie na Blízkom Výhode?
.
Američania narábajú so Sýriou tak isto, ako s Líbyou a Egyptom, vychádzajúc z plánu „Veľký Blízky východ“, alebo „Nový Blízky východ“. Jeho hlavnou myšlienkou je úloha prebudovať celý náš región podľa nového vzoru. USA chcú rozbiť existujúce krajiny na menšie, to znamená aj slabšie, ktoré by sa bezvýhradne podriadili politike USA a ktoré by sa bili medzi sebou. Malé štáty – mnohé konflikty. xxxxxxxxxxx
.
Irak a takzvaná „arabská jar“ - to sú etapy toho istého plánu?
.
Plán „Veľký Blízky východ“ sa plní krok za krokom. Správne je konštatovanie, že Irak bol začiatkom tohto plánu. Ďalší bol Libanon. Ďalej bolo to rozdelenie Sudánu, nepokoje a občianska vzbura v Somálsku, Egypt a nakoniec občianska vojna v Líbyi, vyprovokovaná USA. Čo sa týka takzvanej „arabskej jari“, nie je to nijaká jar! Jar je to, čo so prináša ľuďom nový život, rozkvet, čo sľubuje lepšie, svetlejšie, dáva nádej. A toto – to je rozvrat! To čo vidím, to nie sú revolúcie, a nie sú pre blaho ľudí. Tieto národy by mohli inou cestou, bez zasahovania zvonku dosiahnuť lepšiu budúcnosť. Predchádzajúce „revolúcie“ sa uskutočnili pod tlakom iných krajín, hlavne USA a krajín NATO. Je vôbec možné nazvať priame zasahovanie iných krajín do cudzieho života revolúciami? Je vôbec možné nazvať vojnu, ktorá sa rozpútala v Líbyi vďaka USA a NATO „jarou“? Je zničená celá líbyjská armáda a líbyjská infraštruktúra a nevidieť koniec vojny, teraz sa rozvíja s novou silou.
.
Aké miesto má Sýria v pláne „Veľký Blízky východ“?
.
Táto „arabská jar“, ktorú je v podstate možné nazvať len rozkladom a intervenciou, sa dokotúľala až do Sýrie. Alebo lepšie povedané dokotúľali ju. Môžu povedať, že to chce samotný ľud, ako to možno chcel egyptský ľud. No v Sýrii takýto postup nevychádza. Sýrsky ľud je v prevažnej väčšine zomknutý okolo prezidenta, okolo vlády a nechce nijaké zasahovanie do svojich záležitosti. Sýrsky ľud chce lepšie pre svoju krajinu, naviac, možno chce väčšiu demokraciu pre seba. Náš prezident to nielen navrhol, ale sám to aj požadoval. Bol u nás vydaný nový zákon o voľbách, nový zákon o vytváraní strán, nový zákon o masovo informačných prostriedkoch a miestnej samospráve. Už máme novú ústavu! No toto nikoho nezaujíma. Aj tak kričia o diktátoroch, o „poškodzovaní demokracie“, pretože toto je vhodné na prikrytie ich zlovestných plánov. Na vytváraní uvedených zákonov sa podieľala aj vnútorná národná opozícia, ktorá je kriticky naladená k Bašarovi Asadovi, no ani táto opozícia si neželá intervenciu vo svojej zemi. Na intervenciu vyzývajú bývali občania Sýrie, sýrskeho pôvodu, ktorí celý život prežili na Západe a aj teraz tam žijú.
.
Tí žoldnieri, alebo bojovníci, ktorí teraz bojujú proti Sýrii a sýrskemu ľudu, nie všetci, ale aj tak v značnej časti sú tiež sýrskeho pôvodu. Aký je ich počet? Sú tam aj zahraničné vojenské jednotky?
.
Tieto skupiny, vďaka podpore zo Západu a tiež zo strany krajín Zálivu pravidelne uskutočňujú sabotáže na území Sýrie. Hoci aj majú spoločné ciele, doteraz nemajú spoločné centrum, spoločného vodcu. Patria k rôznym prúdom, od krajne ľavého do krajne pravého. Sú podriadené rôznym štátom, majú rôzny ideový základ, preto ich nič nemôže zjednotiť. Sú to skupiny, kde sú žiaľ i Syrčania, i zahraničné síly. Na našom území sú okrem veľkého množstva žoldnierov aj členovia Al-Kaidy, tiež salafisti, vakchabiti. Týchto žoldnierov vyzbrojuje Saudská Arábia, Katar, krajiny NATO, USA a Izrael.
.
Je to pravda, že podľa spomínaného plánu „Veľký Blízky východ“ je Sýria fakticky posledným štátom na ceste vytvorenia krajne islamskej sunitskej dúhy z bývalých svetských arabských krajín na úder proti Iránu?
.
Samozrejme. Možno je to základný cieľ plánu „Veľký Blízky východ“. Pritom majú mnoho scenárov. Keď vodcovia elitných skupín na Západe vidia, že nejaký scenár nezaberá, vyberajú iný. Koniec koncov nasledujúci cieľ po Sýrii je Irán. Snažia sa zničiť Irán. Propaganda o existencií údajnej atómovej bomby v Iráne – to je ospravedlnenie pre budúce napadnutie na túto krajinu, tak ako vlastnenie chemických zbraní bolo ospravedlnením pre napadnutie Iraku. USA sa snažia zo všetkých síl uškrtiť Irán... No a ďalším cieľom, cez stredoázijské krajiny, ku ktorým bude otvorený voľný a nekontrolovaný prístup po Iráne, bude Rusko a Čína.
.
Je pravda, že Čína podporuje Sýriu zbraňami? Je možné otvorene povedať, že z pohľadu vojenskej činnosti nás nikto nepodporuje. Kladieme odpor vlastnými silami. No máme na svojej strane mnoho krajín. Sú to Čína, Rusko, Brazília, Južná Afrika a India. Vo vojenskom zmysle máme zmluvy a kontrakty s Ruskom, ktoré boli podpísané dávno a teraz sa plnia, v dodávkach zbraní. Vojenská sila, ktorá bojuje s banditmi, to je iba sýrska armáda.
.
Turecko podporuje teroristov, pripravuje si hrob
.
Aké územia sú teraz v zóne bojovej činnosti?
.
Sú to niektoré okresy mesta Aleppo, a okrajové časti Aleppo neďaleko od hraníc s Tureckom. Je to všetko vďsaka tomu, že Turecko podporuje týchto teroristov. Na území tohto štátu sú výcvikové tábory, odkiaľ teroristi prenikajú do Sýrie a Turecko ich zásobuje peniazmi, potravinami. Naviac, tieto územia sa snažili vyhlásiť za osobitnú zónu, nezávislu od sýrskej vlády, preto, aby potom mohli žiadať zásah zvonku. No to sa im nepodarilo, ani nepodarí.
.
Nezdá sa vám pán veľvyslanec, že Turecko sa správa nebezpečne? Veď na území Turecka je oveľa viac problémových území, než je to v Sýrii. Hovorím o takzvanom "Slobodnom Kurdistane", kde môže byť s osobitnou silou využitá technológia arabských prevratov. Nekopu sami sebe jamu, tým že uskutočňujú takúto nepriateľskú politiku proti Sýrii?
.
Myslím si, že mate pravdu. Po prvé, je tam silná opozícia. Ani nie tak Kurdovia a Leviti, ale aj vnútorná opozícia, ktorá aktívne kritizuje vládu Erdogana. Nedávny prieskum verejnej mienky ukázal, že väčšina obyvateľov Turecka je proti takej politike. Erdogan sa dostal k moci s heslom mieru so všetkými susedmi. Ako sa ukázalo, mieru vôbec niet a myslím si, že ak Turecko bude aj naďalej uskutočňovať takúto politiku, sami budú mať nepokoje. Naviac k tomu, Turecko samotné je zahrnuté do plánu "Nový Blízky východ" a hoci to oni nechcú, toto nešťastia prejde aj na nich a ich terajší priatelia – USA budú chcieť rozdeliť Turecko.
.
Duchovný vodca Iránu ajatolláh Chomejni vyzval iránsky ľud pripravovať sa na Apokalypsu, ktorej predzvesťou je podľa jeho názoru vojenská intervencia teroristických skupín do Sýrie. Ako hodnotíte jeho slova?
.
Myslím si, že ajatolláh vychádzal z dôležitej geopolitickej skutočnosti, ktorú zohráva Sýria. Myslím si, že vojna sa nevedie v Sýrii, ale kvôli Sýrii. Preto všetci v našej krajine sa snažia neustúpiť, nezradiť. Dúležitosť Sýrie nedá západným krajinam, aby sa vzdali Sýrie, nehľadiac na to, že vláda prezidenta Asada sa drží pevne. Ak bude Sýria pokračovať v takej pevnej politike,, privedie to k postupnému zníženiu a oslabeniu tábora protivníkov, čo znamená aj k oslabeniu moci svetových imperialistov.
.
Pre doplnenie uvádzame odpovede českej veľvyslankyne v Sýrii, ktoré potvrdzujú obraz o skutočnej situácii v Sýrii.
.