1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nechali sme „vtiahnuť“ Slovensko do cudzích „plánov“

Čoskoro, 8. a 9. júla tohto roku, sa bude konať ďalší summit NATO. Tentoraz v poľskej Varšave. Naše ani svetové média sa nezaoberajú veľmi podrobne týmto stretnutím, pretože by to asi vyžadovalo aj uvedenie informácii, čím sa bude stretnutie predstaviteľov krajín NATO zaoberať. Hoci, akoby „mimochodom“, už niekoľko rokov „masírujú“ verejnú mienku občanov informáciami o „hrozbách zo strany Ruska“, či „iných hrozbách...“ (rozumej zo strany „neposlušných“ krajín). Čo sa vlastne pripravuje prerokovať a prijať vedenie Severoatlantického paktu? Je treba očakávať, že ide o prípravu na prijatie a ratifikáciu nových plánov na posilnenie vojenskej prítomnosti a vojenských aktivít NATO na celej planéte, ktoré majú ochraňovať a presadzovať záujmy Euro-Atlantických monopolov. Toto sa deje v rámci konfrontácie s Ruskom, v snahe podčiniť si bývalé sovietske republiky, v situácii vyvolávania treníc s Čínou. Je alarmujúce, že v uvedených snahách bude participovať aj vláda Slovenskej republiky, podobne ako vlády ďalších európskych krajín, ktoré sa takto budú aktívne podieľať na imperialistických plánoch mocnosti, ktoré nie sú v záujme našich občanov.

Čo je možné predpokladať že bude summit schvaľovať?

Vývoj na Ukrajine, umiestnenie štyroch práporov vojakov a výzbroje v Baltických krajinách a Poľsku v počte okolo 4-5 tisíc.
Očakáva sa diskusia o vývoji v Sýrii a na Blízkom východe a o možnostiach intervencie NATO a ich spojencov v tejto oblasti.
Diskutovať sa bude aj o ďalšom prenikaní na Balkán, aj v súvislosti so vstupom Čiernej Hory.
Cieľom summitu bude dosiahnuť schopnosť prijať rýchle rozhodnutia, posilniť operačné kapacity NATO na možnosť vojenského zasahovania v priestoroch ich záujmu.

Uvedené, ale aj ďalšie zámery mocnosti, ktoré chcú uskutočniť pod „prikrytím“ NATO nikdy neboli, nie sú a nebudú v záujme občanov Slovenskej republiky. Slovenský ľud nikdy nemal záujem o podiel na koloniálnej politike žiadnej mocnosti. Vždy spoliehal na svoju prácu, svoje schopnosti a možnosti, ktoré mu vyplývali z geopolitického postavenia krajiny, počtu obyvateľstva a podmienok historického vývoja. Ak boli slovenskí vojaci „vtiahnutí“ do vojen a agresii proti ľuďom iných krajín, za cudzie záujmy, ako to bolo v podmienkach Rakúsko-Uhorska či Slovenského štátu, bolo to vždycky z viny vládnucich kruhov. Vždy to končilo tragédiami pre týchto vojakov, pre ich rodiny, ale aj pre našu krajinu.

Nesúhlasíme ako občania s tým, aby naša vláda robila politiku, ktorá ani dnes nie je v záujme a v prospech občanov Slovenska a ktorá nás môže „vovliecť“ do tragických udalosti!!!

Pavol Suško
podpredseda KSS