1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bezmocné výkriky predstaviteľov „veľmoci“

Už nie prvý rok sú USA iniciátorom a „udržiavateľom“ sankcií proti Rusku. Začali po udalostiach na východe Ukrajiny a pokračujú vytrvalo v „obnovovaní“, „sprísňovaní“ i prijímaní „ďalších sankcii“, za vymýšľané „hriechy Ruska“. Pokusy o vyhlásenia sankcii boli aj v spojitosti so zapojením Ruska do boja s Islamským štátom a jeho spojencami v Sýrii.

I v ostatnej dobe vyzval na uvalenie sankcii na Rusko americký senátor John McCain počas návštevy Litvy, tentokrát za „údajný“ pokus Ruska ovplyvniť výsledky prezidentských volieb v USA.

Tesne pred koncom roka média priniesli vyhlásenia prezidenta Obamu, že USA v krátkej dobe príjmu sankcie voči Rusku, za to, že jeho hackeri zasahovali do volieb prezidenta USA a ovplyvnili ich výsledky.

Ak sa k takýmto a podobným vyhláseniam uchýlili politici USA, je na mieste otázka, čo to musí byť za veľmoc, ak ovplyvnila voľby prezidenta takej veľmoci, za akej sa USA považujú? A za akú chcú, aby ich považovali.

Tým, čo sledujú medzinárodnú ekonomiku a politiku je zrejme, že nech mal Sovietsky zväz či neskôr Rusko úspechy v niektorých technológiách a odvetviach, v oblasti výpočtovej techniky a informatiky zaostával za USA a niektorými krajinami západnej Európy.

Ak dnes predstavitelia USA tvrdia, že Rusko ovplyvnilo ich voľby prezidenta, tak to musí byť veľmoc, ktorá si zaslúži úctu, ale aj rešpekt. Hoci niektorí z politikov Spojených štátov ešte donedávna vyslovovali myšlienky „o slabosti“ Ruska, o jeho postavení len ako „regionálnej veľmoci“ a podobne. Z toho je vidieť, že vyhlásenia a výroky predstaviteľov USA už neznejú ako vyhlásenia veľmoci, ktoré si zasluhuje rešpekt a ktoré by mali svoju váhu. Znejú ako bezmocné výkriky ľudí, ktorí nevedia ako ďalej. Ktorí nevedia, ale ani nemajú prostriedky na to, aby zastavili suverénnu a samostatnú energickú politiku Ruska, ako krajiny, ktorá má tiež svoje postavenie vo svete a má svoje záujmy. Ktorá svojou politikou dokazuje, že svet nie je jednopolárny.

Ukazuje sa, že doterajšie „sankcie“ Rusko a život jeho občanov neovplyvnili tak, ako ich „vyhlasovatelia“ chceli. Naopak, niektoré z nich vyvolali rozvoj časti odvetví hospodárstva Ruska a dali taký podnet na ich podporu štátom, že v nich sa Rusko dokáže zaobísť aj bez dovozu či podpory spoza hraníc. Takým príkladom je dnes poľnohospodárstvo, kde v značnej časti produkcie sa Rusko stalo sebestačným (Pozri internetové KROKY „Po 15.rokoch Rusko prvýkrát prestalo byť závisle od dovozu potravín).

Nedá sa v tejto súvislosti nepripomenúť, že napriek nezmyselnosti, ale aj nemorálnosti „prijímania sankcii“ na donútenie ľudí nejakej krajiny vystúpiť proti vláde svojej krajiny, k týmto sankciám sa pridalo aj Slovensko. Pritom schopnosť ekonomiky (nie našej) na našom území, nemôže Rusko nijak významnejšie zasiahnuť, alebo poškodiť. Poškodiť môže vzťahy s ľudom tejto krajiny, ktorý patri do jednej skupiny Slovanských národov a s ktorými máme hlboké historické korene.

Pavol Suško
podpredseda KSS

Kritika antikomunizmu EÚ a slovenskej vlády

2016-08-25 Pavol Suško
.
xxxxxPoslanecký klub Komunistickej strany Grécka v Európskom parlamente odsúdil antikomunistické akcie, ktoré organizuje Európska únia a slovenské predsedníctvo EÚ v rámci takzvaného „Európskeho dňa pamäte obetí totalitných režimov“, ktoré sa v ostatných rokoch snaží EÚ pripomínať 23.augusta. Zúčastňujú sa na nich predstavitelia Ministerstiev spravodlivosti štátov členov EÚ, rôznych „inštitúcii“ a mimovládnych organizácii, ktoré sú štedro financované z prostriedkov Európskej únie, aby očierňovali a diskreditovali socializmus a „prepisovali“ dejiny.

Čítať ďalej...

Kto má a kto nemá dôveru

2016-07-10 Pavol Suško, podpredseda KSS

.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová pripisuje Rusku zodpovednosť za stratu dôvery v súvislosti s ukrajinským konfliktom. Takto vystúpila v Spolkovom sneme v Berlíne vo štvrtok 7. júla 2016. Čiste „náhodou“ v predvečer konania summitu NATO vo Varšave 8.a 9.júla.

Podľa jej ďalších slov „anexiou Krymu“ bol „spochybnený slovami i činmi“ základný princíp neporušiteľnosti hraníc. Toto vraj „vystrašilo“ východné členské krajiny NATO. Obhajovala preto umiestnenie ďalších jednotiek NATO vo východoeurópskych členských štátoch aliancie.

Pozoruhodná principiálnosť a zásadovosť k iným krajinám. Hlavne keď treba hľadať zdôvodnenie pred občanmi Európy, prečo chce NATO rozmiestniť vojska v blízkosti východných hraníc Ruska. Škoda, že paní Merkelová, ale aj ostatní politici krajín NATO „zabudli“, alebo jednoducho ignorujú prísľub NATO o nerozširovaní aliancie na Východ. Konkrétne vo vystúpení Generálneho tajomníka Manfreda Wernera v Bruseli 17.mája 1990 odzneli slová o tom, že po vstupe zjednoteného Nemecka do NATO k ďalšiemu pohybu na Východ nedôjde. Časť tohto vystúpenia je možné nájsť na internetovej stránke  NATO:

 

 

 

 

 

 

 

Od tej doby bolo prijatých do NATO 13 krajín... A „Rusko stráca dôveru“, lebo prijíma opatrenia na zabezpečenie svojej obrany, hoci neprekračuje hranice vlastnej krajiny a nebuduje nové základne na teritóriách iných štátov. Zaujímavý dôvod „straty dôvery“ (podľa Merkelovej...).

Mimochodom, ak sa hovorilo a aj dnes sa zdôrazňuje ako „hriech Ruska“ - anexia Krymu, bola legálnejším krokom „anexia“ - pripojenie Nemeckej demokratickej republiky k Spolkovej republike Nemecko? Veď tým sa vlastne narušilo povojnové usporiadanie Európy, na ktorom sa veľmoci dohodli ešte počas druhej svetovej vojny. Na rozdiel od Krymu,kde sa uskutočnilo v súlade s právnymi normami aj referendum občanov, v NDR a Nemecku sa konalo živelne a pod „tlakom ulice“, s využitím situácie ktorá tu bola „vytvorená“.

Ak by sa informovalo seriózne aj o okolnostiach udalosti na Ukrajine a o nelegálnom zvrhnutí legálnej moci, možno by sa hodnotilo inak „kto má dôveru a kto dôveru nemá“.

Pavol Suško

.

Nechali sme „vtiahnuť“ Slovensko do cudzích „plánov“

Čoskoro, 8. a 9. júla tohto roku, sa bude konať ďalší summit NATO. Tentoraz v poľskej Varšave. Naše ani svetové média sa nezaoberajú veľmi podrobne týmto stretnutím, pretože by to asi vyžadovalo aj uvedenie informácii, čím sa bude stretnutie predstaviteľov krajín NATO zaoberať. Hoci, akoby „mimochodom“, už niekoľko rokov „masírujú“ verejnú mienku občanov informáciami o „hrozbách zo strany Ruska“, či „iných hrozbách...“ (rozumej zo strany „neposlušných“ krajín). Čo sa vlastne pripravuje prerokovať a prijať vedenie Severoatlantického paktu? Je treba očakávať, že ide o prípravu na prijatie a ratifikáciu nových plánov na posilnenie vojenskej prítomnosti a vojenských aktivít NATO na celej planéte, ktoré majú ochraňovať a presadzovať záujmy Euro-Atlantických monopolov. Toto sa deje v rámci konfrontácie s Ruskom, v snahe podčiniť si bývalé sovietske republiky, v situácii vyvolávania treníc s Čínou. Je alarmujúce, že v uvedených snahách bude participovať aj vláda Slovenskej republiky, podobne ako vlády ďalších európskych krajín, ktoré sa takto budú aktívne podieľať na imperialistických plánoch mocnosti, ktoré nie sú v záujme našich občanov.

Čo je možné predpokladať že bude summit schvaľovať?

Vývoj na Ukrajine, umiestnenie štyroch práporov vojakov a výzbroje v Baltických krajinách a Poľsku v počte okolo 4-5 tisíc.
Očakáva sa diskusia o vývoji v Sýrii a na Blízkom východe a o možnostiach intervencie NATO a ich spojencov v tejto oblasti.
Diskutovať sa bude aj o ďalšom prenikaní na Balkán, aj v súvislosti so vstupom Čiernej Hory.
Cieľom summitu bude dosiahnuť schopnosť prijať rýchle rozhodnutia, posilniť operačné kapacity NATO na možnosť vojenského zasahovania v priestoroch ich záujmu.

Uvedené, ale aj ďalšie zámery mocnosti, ktoré chcú uskutočniť pod „prikrytím“ NATO nikdy neboli, nie sú a nebudú v záujme občanov Slovenskej republiky. Slovenský ľud nikdy nemal záujem o podiel na koloniálnej politike žiadnej mocnosti. Vždy spoliehal na svoju prácu, svoje schopnosti a možnosti, ktoré mu vyplývali z geopolitického postavenia krajiny, počtu obyvateľstva a podmienok historického vývoja. Ak boli slovenskí vojaci „vtiahnutí“ do vojen a agresii proti ľuďom iných krajín, za cudzie záujmy, ako to bolo v podmienkach Rakúsko-Uhorska či Slovenského štátu, bolo to vždycky z viny vládnucich kruhov. Vždy to končilo tragédiami pre týchto vojakov, pre ich rodiny, ale aj pre našu krajinu.

Nesúhlasíme ako občania s tým, aby naša vláda robila politiku, ktorá ani dnes nie je v záujme a v prospech občanov Slovenska a ktorá nás môže „vovliecť“ do tragických udalosti!!!

Pavol Suško
podpredseda KSS

Rozhovor o svetobežníkom

2016-06-10 Haló noviny, prevzaté
.
Rozhovor Haló novin se světoběžníkem Janem Růžičkou
.
xxxxxUSA nejsou nadějí pro okolní svět
Jakým způsobem jste poznával Spojené státy americké?
Cest po Americe jsem měl relativně málo, ale stály za to. Jedna z nich byla docela dlouhá, táhla se ze Severní Karoliny až do Chicaga. Víte, moje poznávání USA není ani o tom, že bych někam jezdil. Spíše jsem tam přicházel do styku s lidmi, a to jsem především chtěl, poznat hodně společenských skupin. A to se mi i podařilo.
Život mě tam i intuitivně přinutil k tomu, najít si tam nějakou partu lidí, protože jsem si bez ní připadal ohrožený, osamocený a bezbranný. Amerikou jsem se ale hlavně propracoval.
Jaké jste měl cíle, když jste tam přijel?
Jedním z cílů bylo to, že jsem chtěl poznat, jak Američané staví své obytné domy. Před mým příjezdem je tam stavěl můj synovec a tomu, co o průběhu staveb vyprávěl, o efektivitě a rychlosti, jsem nevěřil. Tak jsem tam spolu s ním v jedné ze stavebních čet začal stavět obytné domy. Byla to rychlost, šestičlenná parta lidí postavila za týden základní konstrukci, ale i střechu. Takže, pokud to šlo dobře, tak za týden mohl být domek postavený z překližky, jakžtakž pod střechou.

Čítať ďalej...