1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunistov odmietajú, avšak ich programy „kopírujú“

Osvedčený program komunistov používajú a šíria aj 28 rokov po novembrovom prevrate v roku 1989. Paradoxom je, že toto robia súčasné pravicové aj ľavicové strany. Robia to viditeľnejšie a výraznejšie ako samotní komunisti, pretože ich spoločným úsilím komunisti v médiach nemajú priestor povedať ani „mäkké f“. Čiže sú úplne ignorovaní a tým umlčiavaní...

Uvediem niekoľko konkrétnych príkladov z ostatných dní, ktoré sú viditeľným dôkazom príťažlivosti komunistických myšlienok, programu i komunistickej politiky.

Prvýkrát „objavil Ameriku“ pán Beblavý, keď „vyšiel do boja za „zastavenie odštátnenia“ niektorých nemocníc. Stalo sa tak pri podozrení na prípravu privatizácie asi štyroch významných zdravotníckych pracovisk na Slovensku, ktoré mimochodom aj pod štátnou správou nie sú stratové. Neviem, aké sú jeho motívy do tohto zápasu, ale aj poslanec, ktorý má ďaleko od sympatii ku komunistom nakoniec otvorene priznal, že odštátnenie týchto pracovisk by bola chyba.

Chcem len pripomenúť, že komunisti od samého začiatku svojho pôsobenia na politickej scéne ponovembrového Slovenska majú vo svojom programe návrhy, aby podstatná časť zdravotníckych zariadení bola v rukách štátu a ním bola spravovaná. Len tak môže byť fungovanie zdravotníctva v prospech väčšiny občanov Slovenska a nie v prospech „vlastníkov“ nemocníc a zdravotníckych zariadení. Len tak zdravie nebude tovarom, ale službou občanom.

Tak to bolo aj za socializmu od roku 1948 až do roku 1989.

Pán Beblavý v snahe o svoju medializáciu prišiel aj s myšlienkou, že je treba zrušiť vyššie územné celky na Slovensku. To „objavil Ameriku“ druhýkrát v tomto roku.

Môžem pripomenúť, že už v socialistickom Československu fungovali na Slovensku tri kraje a osvedčili sa. Komunisti nešli „až do krajnosti“ a nezrušili kraje úplne. Ale mali prepracovaný systém ktorý pán Beblavý navrhuje „až teraz“. Časť kompetencii patrila štátu, časť obciam a potrebná a primeraná spočívala na krajoch. Rozvoj regiónov v rámci týchto krajov bol tak dynamický a výrazný, že niekoľkonásobne zvýšil životnú úroveň obyvateľstva v porovnaní s predvojnovou buržoáznou republikou. Vďaka rozvoju priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, energetiky, zdravotnícka, školstva i ostatných odvetví. A priniesol prácu ľuďom až k ich domovom. A je aj pravda, že náklady na fungovanie troch krajov boli menšie ako je teraz na osem krajov.

Pripomeniem a zdôrazním ešte raz: bolo to za vládnutia Komunistickej strany Československa!!!

A aj v poprevratovom období boli komunisti vždy za návrat k trom krajom.

Tretíkrát objavil Ameriku pán Matovič. V relácii TA3 Téma dňa (15.februára 2017) dokonca pripomínal, že v roku 1989 Slovensko nebolo zadlžené a dneska je. Upozorňoval, že sa dnes rodí o polovicu menej detí ako za Husákovej éry a my „sa strácame“. Otvorene vyhlasoval, že ak zlodejom „nevezmeme majetky, neznárodníme nakradnuté späť“ a nevrátime ľuďom, zo Slovenska bude skanzen... .

Chcem pripomenúť, že tieto a ešte širšie fakty a požiadavky ukazujeme občanom takmer vo všetkých našich volebných programoch. Zverejňujeme ich v našom periodiku Kroky, na internetovej stránke KSS už od roku 1990. Napríklad v knihe nášho kandidáta na prezidenta Jána Jurištu (Zákulisie premien sveta) je mnoho faktov o stave Slovenska pred a po prevrate. Sú tam uvedené aj fakty, kto, alebo čo zapríčinilo súčasný stav a aké sú východiska pre Slovensko.

Nanešťastie nemôžeme tieto fakty vysloviť tak, ako teraz pán Matovič, či pán Beblavý, ale aj celý rad iných poslancov. Teda v televízii či rozhlase. Nás tam jednoducho ani nepozývajú a keby sme sa sami hlásili, tak nás „nepustia“. Ba nenapíšu o nás ani bulvárne média, ani média serióznejšie.

Chcem však zdôrazniť, že sme radí aj tomu, že tým, že nám „preberajú“, „kradnú“ či „prispôsobujú“ svojim potrebám naše myšlienky, programy a zámery, potvrdzuje sa správnosť našej veci. Našich komunistických myšlienok, cieľov a nášho politického i ekonomického a spoločenského smerovania.

Naša doba ešte len príde. Pretože na rozdiel od iných strán, my komunisti, alebo naši nasledovníci dokážeme premeniť myšlienky v skutky. ONI to nedokážu, lebo podstata ich snáh je iná ako sú ich „slová“. Pretože všetky politické strany, ktoré presadzujú a bránia predovšetkým záujmy bohatých vlastníkov, milionárov, monopolov a nadnárodných spoločnosti sa skôr či neskôr prirodzene dostanú do rozporu so záujmami jednoduchých pracujúcich ľudí. A tieto „rozpory“ budú skúšať prekonať len takýmito „rečičkami“. Hoci „ukradnutými“ komunistom.

16.februára 2017

Jozef Hrdlička, predseda KSS