1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trenčianske divadlo

2016-10-12 Jozef Hrdlička, predseda KSS
xxxxxNie je tomu tak dávno, čo televízne spravodajstvo na Slovensku prinieslo pompéznu informáciu o tom, že dňa 28. septembra 2016 podal primátor mesta Trenčín Richard Rybníček na rokovaní mestského zastupiteľstva návrh na odňatie čestného občianstva mesta Trenčín J. V. Stalinovi.

Priznám sa, že pri sledovaní tejto informácie som zostal zaskočený minimálne dvakrát. Po prvé preto, že aj napriek tomu, že žijem v Trenčíne a chovám hlbokú úctu k našej antifašistickej tradícií som nevedel o tom, že J. V. Stalin je čestným občanom mesta Trenčín. A po druhé preto, že som si nevedel vysvetliť, ako vôbec primátorovi Rybníčkovi v obrovskej spleti problémov mesta Trenčín a jeho obyvateľov takáto vec vôbec napadla. Bola to jeho osobná iniciatíva, alebo mu to niekto našepkal, aby opätovne prispel k šíreniu rusofóbnych tendencií v našej spoločnosti?

Som presvedčený o tom, že tak ako ja, ani drvivá väčšina Trenčanov nemala, ani nemá šajnu o tom, kto je a kto nie je čestným občanom mesta Trenčín. To, že trenčiansky primátor napriek tomu, že v meste vládne s podporou vraj ľavicového Smeru – SD má liberálne a teda pravicové myslenie a cítenie je známe. Avšak osobne ma zarazila jeho povrchnosť, nezáujem pochopiť historické súvislosti a navyše jeho bohorovnosť, s akou sa tešil primitívny akt mestského zastupiteľstva oznámiť ruskému veľvyslanectvu.

V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, a to aj pre „trenčianskeho hradného pána“ Richarda Rybníčka a pre jeho lokajov v mestskom zastupiteľstve, že Stalinovi bolo čestné občianstvo udelené plénom Mestského národného výboru v Trenčíne dňa 21. apríla 1947. Teda ešte pred februárovými udalosťami v roku 1948 a bolo tak učinené ako prejav úprimnej vďaky Trenčanov Sovietskemu zväzu za oslobodenie a ukončenie II. svetovej vojny. Stalin bol vrchným veliteľom Červenej armády a hlavným predstaviteľom štátu, ktorý mal rozhodujúci podiel na porážke fašizmu a ukončenia vojny.

Mimochodom, mnohé významné osobnosti svetovej politiky sa v priebehu, i po ukončení 2.svetovej vojny pozitívne vyjadrovali k osobe Stalina. Napríklad premiér Veľkej Británie Churchill dňa 7.novembra 1945 v parlamente povedal: „Ja osobne nemôžem cítiť nič iné, okrem veľkého obdivu k tomuto človeku, otcovi svojej krajiny, ktorý riadi osud svojej krajiny v dobe mieru a jej víťaznému obrancovi v dobe vojny“.

Človeku, ktorý pozná históriu a hlavne historické súvislosti môže byť úplne jedno, či je alebo nie je Stalin čestným občanom nejakého mesta na Slovensku. Stalinove zásluhy a hlavne zásluhy Sovietskeho zväzu na ukončení II. svetovej vojny nik z dejín nevymaže, aj  keď sa o to mnohí dnešní ideológovia snažia. Myslím si, že táto Rybníčkova iniciatíva nebolo o Stalinovi a ani o obetiach jeho éry. Ani táto moja úvaha sa ich nesnaží bagatelizovať či ospravedlňovať. Celé toto mestské divadlo v priamom prenose malo iný význam. Malo zrejme posilniť psychologické ťaženie západu proti medveďovi z východu, ktorý sa zobudil.

Ešte jedna pripomienka k vyjadreniam Richarda Rybníčka, ktorý na Stalinovi nenechal nitku suchú a okrem iného  povedal: „Ak nebudeme vnímať takéto historické fakty (mal zrejme na mysli tzv. „zločiny komunizmu“ ) a začneme ich zľahčovať, potom uvoľníme cestu extrémizmu, ktorý sa už dnes dostal do parlamentov viacerých štátov, vrátane Slovenska“.

Pán primátor, z nárastu extrémizmu, a dovolím si povedať priam neofašizmu u nás na Slovensku, ako aj v celej Európe, je zodpovedný súčasný neoliberálny politický systém a jeho protagonisti, medzi ktorých patríte. Práve pre nezáujem vnímať skutočné historické fakty, pre snahu deformovať ich a prekrúcať a pre absolútnu neschopnosť riešiť podstatné, mnohokrát bežné problémy občanov a spoločnosti.

Jozef Hrdlička
10. októbra 2016