1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Verejný protest proti kapitalizmu v Sp. Novej Vsi

2012-01-27 Administrátor
Verejné zhromaždenie občanov a prostest proti kapitalizmu v Spišskej Novej Vsi
.
Ďňa 26. januára 2012 usporiadal OV KSS Spišská Nová Ves v spolupráci s mládežníkmi zo Socialistického zväzu mladých verejné zhromaždenie komunistov a občanov na Hlavnej ulici pred Levočskou bránou v Spišskej Novej Vsi.

Čítať ďalej...

Chceme odstrániť tento dekadentný kapitalizmus! Nech žije socializmus!

Chceme odstrániť tento dekadentný kapitalizmus! Nech žije socializmus!
.
Alternatíva tohto vývoja vôbec nespočíva v reforme finančného trhu, tak ako uvádzajú naši „bratranci“ z radov sociálnych demokratov, ale v zmene smerom k socialistickému trhu kde ústredná téma je sústredená okolo prirodzených potrieb samotného človeka všeobecne a námedzníka špeciálne.
.
Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a poznatky získané počas súčasnej krízy na jeden strane a poučenia z našej minulosti počas budovania „reálneho socializmu“ na strane druhej, je nevyhnutné zastaviť sa pri kľúčových bodoch, ktoré by mali charakterizovať takúto spoločnosť cieľom ktorej je snaženie jej progresívnych síl – socializmus.

Čítať ďalej...

Aké sú ich zámery?

2012-01-20 Ivan Lulják
.
Odpovede komunistov na predvolebnú ideologickú diverziu voči KSS
.
Obdobie pred parlamentnými voľbami je obdobím vyhrotenej ideologickej diverzie voči KSS. Práve v tomto období spustia všetky média ohlupovaciu kampaň, aby ľudia nevolili našu stranu. Dôvodom je politická línia KSS, ktorá vo volebnom programe sa snaží odstrániť vykorisťovateľskú spoločnosť, kapitalizmus a nahradiť ju humánnym socialistickým režimom, v ktorom by nebolo nezamestnaných a hladujúcich. Média v predvolebnej kampani neprichádzajú s ničím novým. Stále omieľajú 2 základné fakty:
.
1. komunisti neumožňovali za socializmu svojim občanom vycestovať,
2. komunisti neuznávali náboženstvo a keď sa niekto k náboženstvu hlásil, tak ho prenasledovali,.

Čítať ďalej...

Kam to dotiahnu politickí bezpohlavní ľavicoví intelektuáli?

2012-01-15 Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
Za posledných desať rokov vyrástla na Slovensku a intenzívne sa prejavuje nehomogénna skupina "ľavicových" intelektuálov. Prejavujú sa vydávaním kníh, v elektronických médiách a ešte viac na sociálnych sieťach.
.
Úvodom musím deklarovať, že mnohí z nich ma priam inšpirujú. Faktom ale je že niektorí z nich kladu dôraz na humánnosť hodnôt, ďalší na životne prostredie a iní ani neviem kde ich mam zaradiť. Navzájom sa nechávajú nazývať ľavicovými intelektuálmi, niekedy sa navzájom držia a inokedy obviňujú.

Čítať ďalej...

Gratulujeme k 22. narodeninám MKM

2011-12-28 Preklad: Oľga Fábryová
Gratulujeme k narodeninám, Robotnícka strana
.
Pred dvadsiatimi dvomi rokmi, 17. decembra 1989 sa znovuzrodila Maďarská komunistická robotnícka strana.
.
Tisícky čestných komunistov, poctivých a jednoduchých ľudí prijalo úlohu, že povie svoje nie kapitalizmu a naďalej bude stáť pri myšlienkach socializmu.

Čítať ďalej...