1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dimenzia pre našu argumentáciu

2011-10-29 Juraj Pavlovič, podpredseda KSS
Dnes nezrovnateľne viac než kedykoľvek predtým, využíva tento spoločenský systém mediálne možnosti na formovanie vedomia, lepšie povedané ne vedomia občana, od ktorého oča- káva jedinú vec a to servilnú poslušnosť a nespochybniteľné stotožnenie sa so všetkým čo k upevneniu svojich mocenských pozícii a triednych záujmov nevyhnutne potrebuje.
.
Mediálna mašinéria má obrovskú moc a účinnosť. Vládnuť jej môžu len tí, ktorí majú politickú moc a nami nepredstaviteľné technologické a finančné prostriedky a to je predovšetkým veľkokapitál, zhmotnený v nadnárodných bankových a priemyselných korporáciách, financujúcich unisimo v celosvetovom rozmere mediálnu vojnu. Artiléria mediálnych zbraní má ničivý potenciál, prevyšujúci možnosti armád ich militantných zoskupení.
.
Programovo pozmeňujú históriu, premaľovávajú svet farieb, potierajú každý iný, než im poplatný názor, kriminalizujú všetko a všetkých, ktorí stoja čo len jednou nohou na inej ideologickej platforme. Vytvárajú svoj virtuálny model sveta, rešpektujúci len ich mocenské predstavy a tento surovo pretavujú do každodennej reality, do každého detailu diania v spoločnosti. Nie je sa preto čo diviť, že popri tvrdých dôsledkoch, sociálno-ekonomického charakteru, vplývajúcich na život a tým aj myslenie podstatnej časti populácie, nekompromisne pôsobí mediálne ťaženie, ktorým dosiahli po dvadsaťročnom úsilí, vymytie hláv či rezignáciu staršej a strednej generácie a čo je pre budúcnosť našej spoločnosti ešte tragickejšie, zdeformovali videnie sveta, vedomie i myslenie takmer celej poprevratovej generácie.

Čítať ďalej...

G.A.Zjuganov: „Otázka podpory mládežou – to je otázka nášho historického prežitia“

2011-10-27 Moskva, 26. októbra 2011, Tlačová konferencia KSRF v informačnom centre agentúry «???????»,http://kprf.ru/rus_soc/98161.html. Preložil a spracoval: Samuel Zubo
.
4. decembra 2011 sa konajú v Ruskej federácii parlamentné voľby. Jednotlivé politické strany už stihli rozbehnúť predvolebnú kampaň na plné obrátky. Podľa pozorovateľov a na základe rastu preferencií, jednou z najúčinnejších predvolebných kampaní sú podujatia organizované KSRF na ktorých vystupuje jej predseda G. A. Zjganov. Jedno z jeho vystúpení vám prinášame.
.
26. októbra 2011 sa v Moskve, v informačnej agentúre «???????» konala tlačová konferencia volebného lídra KSRF G. A. Zjuganova. Na konferencii bol predstavený program KSRF pod pomenovaním „Dôvera v budúcnosť“, venovaný podpore mládeže.

Čítať ďalej...

Reflexie Fidela Castra - Genocídna úloha NATO

2011-10-25 Fidel Castro Ruz
GENOCÍDNA ÚLOHA NATO (1.časť)
.
Toto katanské vojenské spojenectvo sa stalo najpodlejším nástrojom represie, aké sa kedy vyskytlo v dejinách.
.
NATO vzala na seba túto globálnu represívnu úlohu hneď potom, ako ZSSR, ktorý slúžil Spojeným štátom ako výhovorka na jej existenciu, prestal existovať. Zločinný cieľ represie NATO sa zmaterializoval v Srbsku, slovanskej krajine, ktorej národ tak hrdinsky bojoval proti nacistickým vojskám v 2. svetovej vojne.
.
Keď v marci 1999 členské štáty tejto neblahej organizácie , v snahe rozbiť Juhosláviu po smrti Josipa Broza Titu, vyslali svoje vojská na pomoc odštiepeneckým Kosovčanom, stretli sa tam zo silným odporom celého národa, ktorého skúsené sily boli nedotknuté.

Čítať ďalej...

Grécky ľud to myslí vážne

2011-10-22 Z informácie ÚV KS Grécka z 19.10.2011 pripravil: Pavol Suško
.
Grandiózne štrajkové mítingy PAME v Aténach a ďalších 70 mestách Grécka sa zmenili na ľudské more.
.
Na nevídané more státisícov pracujúcich sa zmenil štrajkový míting Všerobotníckeho bojového frontu /PAME/. Míting takého rozsahu nebol v Aténach za posledné desaťročia. Tak sa začal prvý deň 48 hodinového celogréckeho generálneho štrajku. Všetky hlavné ulice Atén boli zablokované obrovským počtom pracujúcich.
.
Najväčšie mítingy a demonštrácie čo do svojho rozsahu a bojovnosti sa uskutočnili vo veľkých mestách Grécka.
.
Svoje sily spojili pod heslom „Preč s vládou a stranami plutokracie“! Vystúpili proti prijatiu nových protiľudových opatrení, za radikálnu zmenu pomeru síl, za robotnícko-ľudovú organizovanosť, za zmenu moci.

Čítať ďalej...

Vratimovský seminár 2011 - Byť pripravení na bod zlomu

2011-10-22  Karel Ružička, Haló noviny
Prestižní Vratimovský seminář, tentokrát na téma »Reformy a poražení. A co s tím?«, který se v sobotu za účasti předních levicových intelektuálů uskutečnil ve Frýdku-Místku, doslova jiskřil myšlenkami.
.
Vystoupení jednotlivých aktérů, která postupně v Haló novinách zveřejníme, se odehrávala ve zcela zaplněném sále Domu kultury Válcoven plechu. Podle informací Karla Klimši, jednoho ze zakladatelů a klíčových organizátorů Vratimovského semináře, který jej také moderoval, se na prezenční listiny zapsalo téměř 450 účastníků z celé republiky, mezi nimi i řada poslanců KSČM.

Čítať ďalej...