1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zastavte komunistov

2011-11-07 Artur Bekmatov
„Komunistov vyšetrí polícia“. Článok s týmto nadpisom dnes priniesol internetový portál sme.sk. Generálny prokuratúra sa bude zaoberať vyhláseniami a dokumentmi KSS, či neodporujú novoprijatému zákonu o popieraní zločinov komunizmu. Ako vidno na GP sú stále ľudia, ktorí ešte pamätajú časy minulé, aj preto dnešný dátum, 7. November, výročie VOSR.
.
Dnešná KSS získala v posledných voľbách 0,83%, v súčasnosti sa jej preferencie pohybujú okolo 2%. Namieste je otázka, prečo a komu stojí za námahu trestne stíhať a sankcionovať zdanlivo zanedbateľnú politickú stranu. Antikomunizmus nie je problémom len na Slovensku. Štyria krásavci z OKS neprišli s ničím, čo by nevideli už pred tým v zahraničí – v Poľsku, Česku, Litve…
.
Pri pohľade na dianie v európskych krajinách sa mnohým ľuďom, hlavne lídrom krajín EÚ, vynára úvodná veta Manifestu komunistickej strany: „Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu.“ Netýka sa to len zákona o popieraní zločinov komunizmu, ale aj vlny protestov, štrajkov, demonštrácií a občianskych nepokojov.

Čítať ďalej...

Ešte pár odpovedí

2011-11-04 Karel Klimša, KSČM
Mnohoročný predseda vlády Československej socialistickej republiky súdruh Lubomír Štrougal viedol rozhovor s Karolom Klimšom po ukončení Vratimovského odborného seminára.

Čítať ďalej...

Dimenzia pre našu argumentáciu

2011-10-29 Juraj Pavlovič, podpredseda KSS
Dnes nezrovnateľne viac než kedykoľvek predtým, využíva tento spoločenský systém mediálne možnosti na formovanie vedomia, lepšie povedané ne vedomia občana, od ktorého oča- káva jedinú vec a to servilnú poslušnosť a nespochybniteľné stotožnenie sa so všetkým čo k upevneniu svojich mocenských pozícii a triednych záujmov nevyhnutne potrebuje.
.
Mediálna mašinéria má obrovskú moc a účinnosť. Vládnuť jej môžu len tí, ktorí majú politickú moc a nami nepredstaviteľné technologické a finančné prostriedky a to je predovšetkým veľkokapitál, zhmotnený v nadnárodných bankových a priemyselných korporáciách, financujúcich unisimo v celosvetovom rozmere mediálnu vojnu. Artiléria mediálnych zbraní má ničivý potenciál, prevyšujúci možnosti armád ich militantných zoskupení.
.
Programovo pozmeňujú históriu, premaľovávajú svet farieb, potierajú každý iný, než im poplatný názor, kriminalizujú všetko a všetkých, ktorí stoja čo len jednou nohou na inej ideologickej platforme. Vytvárajú svoj virtuálny model sveta, rešpektujúci len ich mocenské predstavy a tento surovo pretavujú do každodennej reality, do každého detailu diania v spoločnosti. Nie je sa preto čo diviť, že popri tvrdých dôsledkoch, sociálno-ekonomického charakteru, vplývajúcich na život a tým aj myslenie podstatnej časti populácie, nekompromisne pôsobí mediálne ťaženie, ktorým dosiahli po dvadsaťročnom úsilí, vymytie hláv či rezignáciu staršej a strednej generácie a čo je pre budúcnosť našej spoločnosti ešte tragickejšie, zdeformovali videnie sveta, vedomie i myslenie takmer celej poprevratovej generácie.

Čítať ďalej...

G.A.Zjuganov: „Otázka podpory mládežou – to je otázka nášho historického prežitia“

2011-10-27 Moskva, 26. októbra 2011, Tlačová konferencia KSRF v informačnom centre agentúry «???????»,http://kprf.ru/rus_soc/98161.html. Preložil a spracoval: Samuel Zubo
.
4. decembra 2011 sa konajú v Ruskej federácii parlamentné voľby. Jednotlivé politické strany už stihli rozbehnúť predvolebnú kampaň na plné obrátky. Podľa pozorovateľov a na základe rastu preferencií, jednou z najúčinnejších predvolebných kampaní sú podujatia organizované KSRF na ktorých vystupuje jej predseda G. A. Zjganov. Jedno z jeho vystúpení vám prinášame.
.
26. októbra 2011 sa v Moskve, v informačnej agentúre «???????» konala tlačová konferencia volebného lídra KSRF G. A. Zjuganova. Na konferencii bol predstavený program KSRF pod pomenovaním „Dôvera v budúcnosť“, venovaný podpore mládeže.

Čítať ďalej...

Reflexie Fidela Castra - Genocídna úloha NATO

2011-10-25 Fidel Castro Ruz
GENOCÍDNA ÚLOHA NATO (1.časť)
.
Toto katanské vojenské spojenectvo sa stalo najpodlejším nástrojom represie, aké sa kedy vyskytlo v dejinách.
.
NATO vzala na seba túto globálnu represívnu úlohu hneď potom, ako ZSSR, ktorý slúžil Spojeným štátom ako výhovorka na jej existenciu, prestal existovať. Zločinný cieľ represie NATO sa zmaterializoval v Srbsku, slovanskej krajine, ktorej národ tak hrdinsky bojoval proti nacistickým vojskám v 2. svetovej vojne.
.
Keď v marci 1999 členské štáty tejto neblahej organizácie , v snahe rozbiť Juhosláviu po smrti Josipa Broza Titu, vyslali svoje vojská na pomoc odštiepeneckým Kosovčanom, stretli sa tam zo silným odporom celého národa, ktorého skúsené sily boli nedotknuté.

Čítať ďalej...