1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Komunizmus zmizol a namiesto neho tu máme príčiny, z ktorých vznikol

2011-11-13 Viera Klimentová
„ Komunizmus zmizol a namiesto neho tu máme príčiny, z ktorých vznikol.“
.
Upútal ma tento citát Ludvíka Vaculíka (český prozaik, fejtónista, publicista), ktorý som si dovolila preložiť do slovenčiny a použiť ako titulok môjho príspevku, venovaného 17. novembru (do roku 1989 Svetový deň študentov na počesť smrti študenta Lekárskej fakulty Karlovej univerzity Jána Opletala, ktorý bol pri demonštrácii proti nacizmu, počas fašistickej okupácie v Prahe vážne zranený a 11. novembra 1939 následkom zranení podľahol).

Čítať ďalej...

Reflexie Fidela Castra - Drvivé víťazstvo Daniela a FSLN

2011-11-11 Fidel Castro Ruz, 9. novembra 2011, 20:12 hod.
.
DRVIVÉ VÍŤAZSTVO DANIELA A FSLN
.
V nedeľu 6. novembra sa konali všeobecné voľby, v ktorých Daniel Ortega a FSLN zaznamenali drvivé víťazstvo.
.
Čistou náhodou bolo na druhý deň 94. víťazstvo slávnej Októbrovej socialistickej revolúcie, nezmazateľných strán v dejinách, ktoré napísali robotníci, roľníci a ruskí vojaci; Leninove meno bude navždy svietiť všetkým mužom a ženám, snívajúcim o spravodlivom osude pre celé ľudstvo.
.
Tieto témy, ktoré sú každým dňom komplikovanejšie a nikdy nebude nazvyš úsilia, používať ich ako dôležité prvky vo formovaní nových generácií. Práve preto chcem dnešné reflexie venovať jednej z toľkých udalostí, ktoré sa dejú vo svete a o ktorých prichádzajú správy cestami, o ktorých sme pred desaťročiami ani nesnívali.

Čítať ďalej...

Zastavte komunistov

2011-11-07 Artur Bekmatov
„Komunistov vyšetrí polícia“. Článok s týmto nadpisom dnes priniesol internetový portál sme.sk. Generálny prokuratúra sa bude zaoberať vyhláseniami a dokumentmi KSS, či neodporujú novoprijatému zákonu o popieraní zločinov komunizmu. Ako vidno na GP sú stále ľudia, ktorí ešte pamätajú časy minulé, aj preto dnešný dátum, 7. November, výročie VOSR.
.
Dnešná KSS získala v posledných voľbách 0,83%, v súčasnosti sa jej preferencie pohybujú okolo 2%. Namieste je otázka, prečo a komu stojí za námahu trestne stíhať a sankcionovať zdanlivo zanedbateľnú politickú stranu. Antikomunizmus nie je problémom len na Slovensku. Štyria krásavci z OKS neprišli s ničím, čo by nevideli už pred tým v zahraničí – v Poľsku, Česku, Litve…
.
Pri pohľade na dianie v európskych krajinách sa mnohým ľuďom, hlavne lídrom krajín EÚ, vynára úvodná veta Manifestu komunistickej strany: „Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu.“ Netýka sa to len zákona o popieraní zločinov komunizmu, ale aj vlny protestov, štrajkov, demonštrácií a občianskych nepokojov.

Čítať ďalej...

Ešte pár odpovedí

2011-11-04 Karel Klimša, KSČM
Mnohoročný predseda vlády Československej socialistickej republiky súdruh Lubomír Štrougal viedol rozhovor s Karolom Klimšom po ukončení Vratimovského odborného seminára.

Čítať ďalej...

Dimenzia pre našu argumentáciu

2011-10-29 Juraj Pavlovič, podpredseda KSS
Dnes nezrovnateľne viac než kedykoľvek predtým, využíva tento spoločenský systém mediálne možnosti na formovanie vedomia, lepšie povedané ne vedomia občana, od ktorého oča- káva jedinú vec a to servilnú poslušnosť a nespochybniteľné stotožnenie sa so všetkým čo k upevneniu svojich mocenských pozícii a triednych záujmov nevyhnutne potrebuje.
.
Mediálna mašinéria má obrovskú moc a účinnosť. Vládnuť jej môžu len tí, ktorí majú politickú moc a nami nepredstaviteľné technologické a finančné prostriedky a to je predovšetkým veľkokapitál, zhmotnený v nadnárodných bankových a priemyselných korporáciách, financujúcich unisimo v celosvetovom rozmere mediálnu vojnu. Artiléria mediálnych zbraní má ničivý potenciál, prevyšujúci možnosti armád ich militantných zoskupení.
.
Programovo pozmeňujú históriu, premaľovávajú svet farieb, potierajú každý iný, než im poplatný názor, kriminalizujú všetko a všetkých, ktorí stoja čo len jednou nohou na inej ideologickej platforme. Vytvárajú svoj virtuálny model sveta, rešpektujúci len ich mocenské predstavy a tento surovo pretavujú do každodennej reality, do každého detailu diania v spoločnosti. Nie je sa preto čo diviť, že popri tvrdých dôsledkoch, sociálno-ekonomického charakteru, vplývajúcich na život a tým aj myslenie podstatnej časti populácie, nekompromisne pôsobí mediálne ťaženie, ktorým dosiahli po dvadsaťročnom úsilí, vymytie hláv či rezignáciu staršej a strednej generácie a čo je pre budúcnosť našej spoločnosti ešte tragickejšie, zdeformovali videnie sveta, vedomie i myslenie takmer celej poprevratovej generácie.

Čítať ďalej...