1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kam to dotiahnu politickí bezpohlavní ľavicoví intelektuáli?

2012-01-15 Jalal Sulejman, podpredseda KSS
.
Za posledných desať rokov vyrástla na Slovensku a intenzívne sa prejavuje nehomogénna skupina "ľavicových" intelektuálov. Prejavujú sa vydávaním kníh, v elektronických médiách a ešte viac na sociálnych sieťach.
.
Úvodom musím deklarovať, že mnohí z nich ma priam inšpirujú. Faktom ale je že niektorí z nich kladu dôraz na humánnosť hodnôt, ďalší na životne prostredie a iní ani neviem kde ich mam zaradiť. Navzájom sa nechávajú nazývať ľavicovými intelektuálmi, niekedy sa navzájom držia a inokedy obviňujú.

Čítať ďalej...

Gratulujeme k 22. narodeninám MKM

2011-12-28 Preklad: Oľga Fábryová
Gratulujeme k narodeninám, Robotnícka strana
.
Pred dvadsiatimi dvomi rokmi, 17. decembra 1989 sa znovuzrodila Maďarská komunistická robotnícka strana.
.
Tisícky čestných komunistov, poctivých a jednoduchých ľudí prijalo úlohu, že povie svoje nie kapitalizmu a naďalej bude stáť pri myšlienkach socializmu.

Čítať ďalej...

Marxistický seminár - Príčiny a následky novembra 1989

2011-12-21 Administrátor
Čo zaznelo na seminári ...
Prinášame Vám jednotlivé príspevky, ktoré zazneli na Marxistickom seminári - Príčiny a následky novembra 1989.
.
Seminár sa uskutočnil 17. decembra 2011 v Spišskej Novej Vsi. Organizátormi boli- miestny Marxisticko-leninský klub pri Okresnom výbore Komunistickej strany Slovenska Spišská Nová Ves a Socialistický zväz mladých. Na seminári spolu vystúpilo 6 rečníkov. Seminára sa zúčastnilo takmer 40 komunistov, členov Socialistického zväzu mladých a sympatizantov KSS.
.
Podľa vyjadrení účastníkov mal seminár vynikajúcu organizačnú i obsahovú úroveň. Ďakujeme za to organizátorom i účastníkom. 

Čítať ďalej...

Prehlásenie komunistických a robotníckych strán

2011-12-15 Administrátor - prevzaté z komunistických portálov - preklad KSM
Trináste medzinárodné stretnutie komunistických a robotníckych strán - Atény, december 2011
13. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran uspořádaného v Athénách 9. – 11. prosince 2011 na téma: Závěrečné prohlášení "BUDOUCNOSTÍ JE SOCIALISMUS!
Mezinárodní situace a zkušenost komunistů 20 let po kontrarevoluci v Sovětském svazu.
Úkoly rozvoje třídního boje v podmínkách kapitalistické krize, imperialistických válek, současných lidových bojů a povstání, za práva dělnické třídy a lidu,
Posilování proletářského internacionalismu a anti-imperialistické fronty, za svržení kapitalismu a budování socialismu."

Čítať ďalej...

Pred 22 rokmi skončila vedúca úloha KSČ v spoločnosti...

2011-11-29 Peter Nišponský
Výročie "demokratickej" zrady, alebo "svetlých" zajtrajškov ?
Pred 22 rokmi zrušilo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky ústavný článok o vedúcej úlohe Komunistickej strany Československa (KSČ) v spoločnosti.
.
Po tzv. generálnom štrajku, konanom 27. novembra 1989, na ktorom sa manifestačne zúčastnili masy médiami a protikomunistickou zahraničnou, ale už i domácou propagandou ovplyvnených občanov, komunistickí poslanci Federálneho zhromaždenia predložili 29. novembra 1989 návrh na vypustenie článku 4 z ústavy. Návrh čítal vtedajší minister federálnej vlády Marián Čalfa.

Čítať ďalej...