1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Marxistický seminár - Príčiny a následky novembra 1989

2011-12-21 Administrátor
Čo zaznelo na seminári ...
Prinášame Vám jednotlivé príspevky, ktoré zazneli na Marxistickom seminári - Príčiny a následky novembra 1989.
.
Seminár sa uskutočnil 17. decembra 2011 v Spišskej Novej Vsi. Organizátormi boli- miestny Marxisticko-leninský klub pri Okresnom výbore Komunistickej strany Slovenska Spišská Nová Ves a Socialistický zväz mladých. Na seminári spolu vystúpilo 6 rečníkov. Seminára sa zúčastnilo takmer 40 komunistov, členov Socialistického zväzu mladých a sympatizantov KSS.
.
Podľa vyjadrení účastníkov mal seminár vynikajúcu organizačnú i obsahovú úroveň. Ďakujeme za to organizátorom i účastníkom. 

Čítať ďalej...

Prehlásenie komunistických a robotníckych strán

2011-12-15 Administrátor - prevzaté z komunistických portálov - preklad KSM
Trináste medzinárodné stretnutie komunistických a robotníckych strán - Atény, december 2011
13. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran uspořádaného v Athénách 9. – 11. prosince 2011 na téma: Závěrečné prohlášení "BUDOUCNOSTÍ JE SOCIALISMUS!
Mezinárodní situace a zkušenost komunistů 20 let po kontrarevoluci v Sovětském svazu.
Úkoly rozvoje třídního boje v podmínkách kapitalistické krize, imperialistických válek, současných lidových bojů a povstání, za práva dělnické třídy a lidu,
Posilování proletářského internacionalismu a anti-imperialistické fronty, za svržení kapitalismu a budování socialismu."

Čítať ďalej...

Pred 22 rokmi skončila vedúca úloha KSČ v spoločnosti...

2011-11-29 Peter Nišponský
Výročie "demokratickej" zrady, alebo "svetlých" zajtrajškov ?
Pred 22 rokmi zrušilo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky ústavný článok o vedúcej úlohe Komunistickej strany Československa (KSČ) v spoločnosti.
.
Po tzv. generálnom štrajku, konanom 27. novembra 1989, na ktorom sa manifestačne zúčastnili masy médiami a protikomunistickou zahraničnou, ale už i domácou propagandou ovplyvnených občanov, komunistickí poslanci Federálneho zhromaždenia predložili 29. novembra 1989 návrh na vypustenie článku 4 z ústavy. Návrh čítal vtedajší minister federálnej vlády Marián Čalfa.

Čítať ďalej...

Osobnosť J. V. Stalina v dejinách

2011-11-16 Samuel Zubo
V posledných desaťročiach, v podstate a kontraproduktívne, už od XX. Zjazdu KSSZ a vystúpenia Chruščova na tomto zjazde, sa postava J. V. Stalina stretáva s protichodnými hodnoteniami. Je skupina politikov a historikov, ktorou je historická úloha a význam J. V. Stalina spochybňovaná a na druhej strane, celý rad renomovaných historikov a politikov hovorí o ňom ako o geniálnej osobnosti v ktorej sa stotožnili všetky vlastnosti politika, ktoré musí mať v tých najťažších dobách.
.
V snahe objektivizovať všetky tieto názory prinášam názor a hodnotenie osobnosti Stalina a jeho miesta v dejinách, významným politikom, spojencom v protifašistickej koalície, predstaviteľom Veľkej Británie, ktorého v žiadnom prípade nie je možné podozrievať z lásky ku komunizmu W. Churchillom.

Čítať ďalej...

Európska solidarita

2011-11-15 Autor: PCPE Preklad Oľga Fábryová
Európska solidarita so španielskymi komunistami
.
Komunistická strana Španielskeho ľudu (PCPE) na verejnom zhromaždení solidarity v Madride vyzvala komunistov Európy k zomknutiu sa proti súčasnému antikomunizmu.
.
Protestovali proti antikomunistickej hystérii, ktorá zúri po celej Európe, ktorú pociťujeme aj my. V súčasnosti 13 členov ich strany je rôznym spôsobom prenasledovaných a traja by mali byť v decembri postavení pred súd. Ich aktivistov obvinili z terorizmu, čo v prvom polroku tohto roku vyvolalo medzinárodné protesty.

Čítať ďalej...