1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konferencia o zlepšovaní poskytovania pomoci Európskou úniou

2013-06-02 Michal Frič
.
Konferencia o zlepšovaní poskytovania pomoci Európskou úniou alebo Ako pomôcť, keď nie je z čoho.
.
30. mája 2013 sa v Európskom parlamente uskutočnila konferencia, ktorej cieľom bolo vymeniť si poznatky o možnostiach efektívnejšieho poskytovania rozvojovej pomoci Európskou úniou. Vítanej a potrebnej iniciatíve Výboru pre rozpočet a Výboru pre rozvoj by však ani zďaleka nemal prináležať prívlastok úspešná.
.
Už úvodné slová europoslankyne Nadezhdy Neynsky patrili pochybnostiam o splnení Rozvojových cieľov milénia. Ako uviedla organizátorka podujatia, hovoriť o akomkoľvek progrese, keď výška súčasnej pomoci spočíva približne na úrovni roku 2005 a záväzok vyčleniť na ňu 0,7 HDP z národného rozpočtu splnili zatiaľ iba štyri štáty EÚ , nie je namieste. Za zmienku tiež stojí uviesť, že situáciu optimisticky nevykresľujú ani štúdie OSN, podľa ktorých by dnes, vzhľadom k prehlbujúcim sa rozdielom medzi poskytovanou pomocou a plánom, bolo na splnenie cieľov potrebné zvýšiť objem pomoci viac ako dvojnásobne.

Čítať ďalej...

Reklama – gigantická práčka špinavých peňazí...

2013-01-30 Peter Nišponský
.
... a Klondajk daňových únikov.
.
Niekoľko čísiel a faktov:
- Celoštátne slovenské televízne stanice odvysielali v roku 2012 takmer 769 000 reklamných spotov v celkovej dĺžke 4770 hodín, čo je celkovo takmer 199 dní.
- Zadávatelia tak investovali do televízií za 12 mesiacov roku 2012 viac ako 632 000 000,- €. Vyplýva to z údajov spoločnosti TNS Slovakia.
- Len v televíziách na Slovensku vynaložili zadávatelia v roku 2012 na reklamu vyše 120,- € na každého občana Slovenska včítane kojencov, nesvojprávnych, dementných, nepríčetných a.t.d.
- Skutočné výdaje na televíznu reklamu tvoria však len do 15% reálne vynaložených nákladov na celkovú reklamu v rámci globálneho Slovenského reklamného trhu. Z toho vyplýva, že na reklamu na Slovensku reálne vynaložili zadávatelia vo všetkých reklamných médiách (TV, rozhlas, printové, internetové a iné médiá, tlačoviny, plagáty, prospekty, billbordy, reklamné predmety a pod.) v roku 2012 čiastku pohybjúcu sa medzi 4 - 6 miliardami €. To je okolo 800 – 1 200,- € na každého obyvateľa Slovenskej republiky.

Čítať ďalej...

A PO NÁS POTOPA - USS Košice sa dal na odchod

2012-12-18 Ivan Gaľa, predseda MO KSS Košice
.
Je bezpochyby tajné heslo zahraničného investora, americkej oceliarskej spoločnosti USS, ktorá v súčasnosti opúšťa región východného Slovenska. Jej príchod počas prvej Dzurindovej vlády v roku 2001 bol ohlasovaný ako obrovský úspech, ako veľký krok vpred, pre dovtedajšie Východoslovenské železiarne.
.
Že je podnik v podstatne horšom stave ako pred približne 10 rokmi je v Košiciach verejné tajomstvo. Z niekdajšej všestrannej výroby orientovanej na rôzne hutnícke výrobky nezostalo nič. Jediné čo sa vyrába vo väčšom množstve sú plechové zvitky. No ich kvalita je podstatne horšia ako v minulosti. Bežne sa stáva, že celý zvitok musí byť vrátený, lebo je od začiatku do konca plný materiálových chýb. A to si naozaj nevymýšľam. Ako študent strojárstva som mal možnosť počuť tieto informácie od prednášajúcich profesorov, ktorí nám hovorili, že to verejne nesmieme povedať. Nuž asi by im americkí podnikavci zatrhli vstup do „ich“ podniku. Teraz keď sú na odchode je to už všetko jedno.
.
Faktom je, že prebrali továreň na vysokej technickej úrovni, po generálnej oprave rozhodujúcich výrobných prostriedkov (vysoké pece a valcovne) a teraz ich opotrebované nechávajú tak. Klamal by som, ak napíšem, že len využili čo už existovalo a vôbec neinvestovali. Bolo vybudovaných niekoľko nových liniek na spracovanie plechu, jeho povrchovú úpravu a zrekonštruovaná budova valcovne. No teraz, keď je potrebná naozaj veľká investícia do samotných výrobných zariadení rozhodujúcich pre fungovanie hutníckeho kombinátu (vysoké pece, konvertory, valcovacie stroje) sa akousi náhodou stalo pre USS podnikanie v Košiciach nevýhodné. A pritom stále by išlo o investíciu úplne malú v porovnaní s celkovou hodnotou podniku. A to bol podnik „predaný“ za symbolickú 1 korunu! Vďaka daňovým prázdninám bol zisk ešte vyšší ako inde. Takže zdrojov na rozvoj by aj bolo. Len škoda, že sú vo vreckách súkromných vlastníkov. Za bačovania USS sa podnik celkovo neposunul vpred. Skôr opačne. Z niekdajších VSŽ zostalo len torzo.

Čítať ďalej...

Stavebníctvo dnes

2012-12-09 Juraj Brecko
.
Úvodom chcem skonštatovať, že situácia v stavebníctve korešponduje so situáciou v celej spoločnosti . Štyridsať rokov pracujem aj žijem problémami v oblasti investícii a projektovej prípravy stavieb, v náväznosti na realizáciu stavieb. Ak bol pred rokom 89 v investičnej výstavbe diktát dodávateľa /realizátora/, dnes je diktát zisk. Aby bolo jasné - nie diktát investora , ale zisk. Investor je ten , ktorý rozumne investuje svoje prostriedky z hľadiska použitých materiálov, nadčasovosti po stránke architektonickej a prevádzky . Prvou chybou v poradí je , keď investor poverí prípravou stavby sprostredkovateľa, ten ako prvý uberie z predpokladaného investičného nákladu svoj diel, v podobe zisku.

Čítať ďalej...

Štartuje Euroval-Slovensko si požičiava

2012-10-08 Peter Nišponský
.
Budúcnosť európskej meny je ohrozená. Zachrániť ju má nová inštitúcia, ktorá dnes zahájila svoju činnosť v Luxemburgu. Do Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) napumpujú krajiny eurozóny 80 miliárd eúr (vyše 2,4 bilióna Sk) v hotovosti a zbytok takmer pol bilióna eúr (vyše 15 biliónov Sk), ktorými má záchranný fond disponovať dodajú štáty vo forme garancií.
.
Takzvaný stály euroval má byť záchranným nástrojom v boji s dlhovou krízou.
.
Slovensko si na svoj príspevok musí požičať. Slovenská vláda uhradí svoj podiel v trvalom eurovale z peňazí požičaných na finančných trhoch. Slovensko musí do ESM vložiť v hotovosti 659,2 milióna eúr z toho 263 680 000,- € do piatka tohto týždňa!

Čítať ďalej...