1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Financovanie

Financovanie Komunistickej strany Slovenska je transparentné a otvorené verejnosti.

KSS je financovaná výlučne z členských príspevkov a finančných darov vlastných členov.

KSS nie je financovaná žiadnymi sponzormi, ani donormi z prostredia kapitálových skupín, či jednotlivcov, ani spoločnosťami a firmami.

O transparentnosti financovania KSS svedčia i výsledky každoročného finančného auditu, ktoré sú verejne dostupné na prístupných portáloch MV a MH.